html templates
Grupuri de cercetare

Mobirise

Noi, europenii.
Memorie, identități, modele şi proiecte

Grupul de cercetare urmăreşte revigorarea rolului istoriei, memoriei şi valorilor în clădirea unei identități europene de natură să permită depășirea actualei crize pe care o traversează proiectul de integrare europeană ca urmare a atingerii unui prag de integrare instituțională în plan economic şi politic, dincolo de care este greu de luat în considerare orice dezvoltare viitoare.

Mobirise

Politici și strategii pe piața unică a Uniunii Europene

Grupul de cercetare urmăreşte reconsiderarea importanței politicilor şi strategiilor pe piața unică a Uniunii Europene pentru mai bună racordare a țării noastre la palierul european, ținând seama că, cel puțin deocamdată, acest domeniu este marcat de o insuficientă coordonare şi corelare cu politicile comune ale Uniunii Europene, de o coordonare nesatisfăcătoare între nivelul central şi cel local în construcţia politicilor publice, de o fundamentare insuficientă și o capacitate redusă de formulare a politicilor publice, precum şi de o abordare legalistă a procesului de elaborare a acestora.

Mobirise

Populism, euroscepticism și impactul ideologiilor asupra viitorului Uniunii Europene

Grupul de cercetare se concentrează pe reevaluarea relației dintre dinamica construcției europene şi evoluția sferei ideologice din statele membre, prin studierea impactului populismului, euroscepticismului şi ideologiilor asupra viitorului Uniunii Europene și analiza transversală a raporturilor complexe care se stabilesc între palierul instituțional și cel ideatic.

Mobirise

Marile puteri și concurența geostrategică în Europa Centrală și de Est

Grupul de cercetare se concentrează pe analiza competiției geostrategice din Europa Centrală și de Est la nivel politic, militar, geostrategic, economic, energetic, ținând seama că este vorba de un spațiu caracterizat prin complexitate și heterogenitate, format din state aflate în situații fundamental diferite în raport cu Marile Puteri – Uniunea Europeană, Statele Unite, Rusia și China, având interese, opțiuni și strategii diferite față de acestea.

Mobirise

Convergențe şi divergențe ale parteneriatului transatlantic UE-SUA astăzi

Grupul de cercetare urmăreşte examinarea parteneriatului transatlantic UE-SUA în scopul identificării punctelor de convergență și consens, care definesc relațiile bătrânului continent cu lumea nouă, dar mai ales tensiunile, discontinuitățile, sincopele și inadvertențele, care pun în evidență necesitatea consolidării pe calea negocierilor a punții ce leagă raporturile strategice dintre cei doi partener.

Mobirise

Diplomația culturală astăzi

Grupul de cercetare urmăreşte întărirea capacității de negociere pentru o mai bună implicare a țării noastre în procesele decizionale de la nivel european și stimularea recurgerii la instrumente de diplomație culturală în condițiile în care Uniunea Europeană aspiră să devină tot mai mult un exemplu de putere “soft,” bazată pe norme și valori precum demnitatea umană, solidaritatea, toleranța, libertatea de exprimare, respectul pentru diversitate într-o lume globalizată, marcată de o diversitate culturală accentuată, în care dialogul intercultural a devenit o provocare majoră pentru pacea și înțelegerea reciprocă

Mobirise

Războiul hibrid și schimbări paradigmatice în beligeranță

Obiectivele de cercetare lansate de acest colectiv se centrează pe metodologii aferente următoarelor domenii de studiu: Relații Internaționale, Studii de Securitate, Studii militare, Științe Politice. De asemenea, obiectivele de cercetare propuse vizează deopotrivă teoretizarea și analizarea unor tipare de beligeranță, transformarea războiului și impactul asupra securității internaționale. 

Mobirise

Studii critice de europenistică și de politici

Grupul de cercetare se concentrează pe o analiză a Europei şi a Uniunii Europene, utilizând o paletă largă de perspective teoretice şi instrumente metodologice. Obiectivul acestui colectiv de cercetare este acela de a analiza politicile ca instrument de putere servind interesele decidenţilor politici. Dar şi ca o tehnologie politică care nu doar construiește realităţile sociale prin definirea problemelor pe care dorește să le soluționeze, ci şi crează subiecții guvernați prin măsurile de politici promovate în diferite domenii. 

Adresa

Str. Emmanuel de Martonne
nr.1, Cluj-Napoca

Contact

Email:
researchinstitute.euro@ubbcluj.ro
Tel: +40 026 405 300 / interior 5958