how to create a web page for free
Parteneriate

L’Institut d’ études politiques d’Aix-en-Provence (Marseille)  

Mobirise
    Cooperarea cu Aix-Marseille (Institutul de Studii Politice), condus de Prof. univ. dr. Rostane Mehdi, se desfasoară de peste trei ani şi implică: participare la conferințele noastre/lor, tutorat la Școala Doctorală a Facultății de Studii Europene, vizite Erasmus, implicare în proiecte de cercetare viitoare și un program de visiting professors.

The Centre for Europe (Warsaw)  

Mobirise
      Centre for Europe al Universității din Varșovia, Polonia, și Institutul de Cercetări Europene al Facultății de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai, și-au extins legăturile academice prin semnarea unui parteneriatce are drept scop dezvoltarea cooperării academice între cele două instituții prin schimbul de studenți și personal în contextul programului Erasmus +, dezvoltarea de proiecte comune de cercetare științifică și organizarea de evenimente academice comune. În octombrie 2018, cele două instituții partenere au organizat conferința internaţională Reverberaţiile totalitare din Europa Centrală şi de Est, ediţie specială a conferinței Disintegration and Integration in East-Central Europe (DIECE).

Centre Jean Monnet transfrontalier franco-allemande (Université de Strasbourg)

Mobirise

     În cadrul concursului de proiecte organizat de Agenția Executivă pentru Educație Audiovisual și Cultură (EACEA-Education, Audiovisual an Culture Executive Agency), Universitatea din Strasbourg a cȃştigat proiectul de cercetare intitulat ,,Centre Jean Monnet transfrontalier franco-allemand” coordonat de către prof. univ. dr. Sylvain Schirman.

    Prin fondurile oferite de Comisia Europeană, Erasmus+Programme şi Jean Monnet Activities, obiectivul principal al proiectului, și anume, crearea primului Centru de Excelență Jean Monnet transfrontalier franco-german, devine realitate. Noul centru de excelenţă ȋşi propune promovarea cercetării de ȋnaltă calitate ȋn domeniul studiilor europene şi al relaţiilor internaţionale, insistȃnd pe aspectele transfrontaliere franco-germane fiind structurat pe trei piloni: activităţi didactice, cercetare şi societate civilă.

    Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai ȋmpreună cu Universitatea Kehl, Baden-Wuerttemberg, Germania sunt parte a acestui proiect, aducȃndu-şi aportul la crearea unei noi specializări transfrontaliere, la nivel licență, la dezvoltarea acesteia, dar şi la aprofundarea sau chiar iniţierea unor noi cercetări ȋn domeniile propuse.

    Facultatea de Studii Europene va iniția cercetări cuprinzătoare, într-un parteneriat cu Central European Service for Cross-Border Initiatives, Budapesta, ce vor viza aspecte de cooperare transfrontalieră, urmând a fi materilizate în seminarul ,,Cooperarea transfrontalieră în Europa centrală”, eveniment preconizat pentru anul 2020. Perioada de implementare a proiectului este 2018-2021.

Dyclam + 

Mobirise

         Dyclam + dinamici ale mediului cultural, patrimoniu, memorie și conflicte - DYCLAM reprezintă un program de masterat Erasmus unic atât prin abordarea sa globală cât și prin metodologiile aplicate problemelor internaționale de dezvoltare și gestionare durabilă a patrimoniului și a peisajelor culturale.

    Acest program își propune să pregătească profesioniști care să lucreze în diverse medii, cum ar fi muzee, asociații, fundații de management al patrimoniului, Consilii locale (orașe, cartiere și regiuni), firme de consultanță, UNESCO, ICOMOS, IUCN. Universitățile partenere din cadrul acestui program sunt: Universitatea Jean Monnet, Saint-Etienne (Franța, semestrul 1), Institutul Politehnic din Tomar (Portugalia, semestrul 2), Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj- Napoca (Romania, semestrul 3), Universitatea Federico II din Naploli (Italia, semestrul 4).

MITRA: MIGRATIONS TRANSNATIONALES

Mobirise

    The Master MITRA program was created in 2012 under the title "Intercultural mediation: identities, mobilities, conflicts". It has evolved to respond to an emerging social demand in European countries, highly touched by the effects of the “migration crisis”. It has exacerbated political tensions between the groups manifesting different approaches to migration phenomenon, both on the national and international level. Those phenomena manifest the process of globalization, which exceeds European borders and reveal tensions present worldwide.

    The teaching staff from MITRA consortium took note of this new context and gradually gave the migratory phenomena a more central place in the project. The Master MITRA was funded by the EACEA (Agency of the European Commission) for five successive promotions (2012-2014 to 2016-2018) as Erasmus Mundus joint master. The following two promotions (2017-2019 and 2018-2020), not funded by EACEA, operate under simplified mobility rules and do not benefit from the Erasmus Mundus label. EACEA has granted new funding to the Master MITRA, which has become an Erasmus Mundus Joint Master for four successive promotions (2019-2021 to 2022-2024). 

    The consortium was built around the complementarity of disciplinary approaches and the diversity of locations. The different courses offer many opportunities for field studies in the host countries.

    The MITRA Master's degree is a bilingual (French and English) interdisciplinary master's degree in Human and Social Sciences, devoted to the study of migratory phenomena on an international scale and their impacts on contemporary societies.

    MITRA trains researchers specialising in migration phenomena (pursuing doctoral studies), public policy analysts in the field of migration and integration (experts in international or territorial organisations) and intercultural mediation practitioners with associative projects.

    MITRA is both a professionalizing master's degree and a research training master's degree. It is designed according to a double logic: alternating study territories in Europe and outside Europe, and alternating between academic learning and field work.


Adresa

Str. Emmanuel de Martonne
nr.1, Cluj-Napoca

Contact

Email:
researchinstitute.euro@ubbcluj.ro
Tel: +40 026 405 300 / interior 5958