free web creation software

 

Institutul de Cercetări Europene

Facultatea de Studii Europene
Universitatea Babeș-Bolyai

Mobirise

Evenimente

Mobirise

Metodologia cercetării științifice

Institutul de Cercetari Europene din cadrul Facultatii de Studii Europene organizeaza in data de 17 iunie, incepand cu ora 11:00 worshop-ul online cu tema ''Metodologia cercetarii stiintifice'' sustinut de prof. univ. dr. Dan Cristian Dabija

Mobirise

The European Union and Global Order 2nd Edition

20 March 2020 – The European Union and Global Order 2nd Edition 

Mobirise

Disintegration and Integration in East-Central Europe

Special Edition, Cluj Napoca, 28-29 November 2019

Stagii de voluntariat și internship

Facultatea de Studii Europene şi-a început activitatea sub numele de Școala de Înalte Studii Europene Comparative, în anul universitar 1993-1994. În mai 1995 denumirea oficială a instituției a devenit Facultatea de Studii Europene. ICE a debutat prin Hotărârea Senatului UBB din data de 13.05.2003. ICE a fost reacreditat în 2016, ca o unitate de cercetare-dezvoltare şi inovare de excelenţă, în cadrul Facultăţii de Studii Europene, din resursele extrabugetare de care aceasta dispune şi din granturi de cercetare. ICE face parte din infrastructura strategică de cercetare a Universităţii Babes-Bolyai (Platforma-r UBB) şi este inclus în reteaua distribuită a unităţilor de excelenţă ale Institutului de Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie (STAR-UBB). 
  Institutul și-a desfăşurat întreaga perioadă de activitate ştiinţifică prin numeroase granturi ştiinţifice naţionale şi internaţionale, prin numeroase studii cu impact în zona cercetărilor de arie/europene şi nu numai, multe dintre ele publicate în cărţi editate înEditura Fundației de Studii Europene (EFES). Multe studii au fost publicate în edituri de prestigiu fie în ţară, PUC, POLIROM, EFES, etc., dar şi în străinătate NOMOS (Germania), HARMATTAN (Franța), Cambridge Scholars Publishing (Anglia), etc. De asemenea, volumele seriei de conferinţe „Disintegration And Integration In East-Central Europe’’ ce s-a bucurat la toate ediţiile de susţinerea prestigioasei Asociaţii Europene a Istoricilor Integrării de pe lângă Comisia Europeană, au fost publicate la edituri de referinţă internaţională. 
O secţiune aparte a activității ICE a fost dedicată conferinţelor Institutului organizate cu o periodicitate relativ constantă ce au fost susţinute de personalităţi din lumea academică ştiinţifică șipublică, cu numeroşi invitaţi de la prestigioase universităţi cu care Institutul a desfăşurat parteneriate. În fiecare an s-au desfăsurat sesiunile ştiinţifice ale Institutului, împreună cu Facultatea de Studii Europene. De asemenea, în activitatea desfăşurată în cadrul grupurilor de cercetare ale Institutului au fost antrenaţi atât studenţii doctoranzi ai Școlii Doctorale „Paradigma Europeana”, cât și studenții masteranzi ai facultății de Studii Europene 

Mobirise

Newsletter

Follow us!

Adresa

Str. Emmanuel de Martonne
nr.1, Cluj-Napoca

Contact

Email:
researchinstitute.euro@ubbcluj.ro
Tel: +40 026 405 300 / interior 5958