Menu Close

Diplomația culturală astăzi

Grupul de cercetare urmăreşte întărirea capacității de negociere pentru o mai bună implicare a țării noastre în procesele decizionale de la nivel european și stimularea recurgerii la instrumente de diplomație culturală în condițiile în care Uniunea Europeană aspiră să devină tot mai mult un exemplu de putere “soft,” bazată pe norme și valori precum demnitatea umană, solidaritatea, toleranța, libertatea de exprimare, respectul pentru diversitate într-o lume globalizată, marcată de o diversitate culturală accentuată, în care dialogul intercultural a devenit o provocare majoră pentru pacea și înțelegerea reciprocă;

 

  • Coordonat de conf. univ. dr. Gabriela CIOT – CV
Scroll Up