Menu Close

 

Institutul de Cercetări Europene (ICE) are drept obiectiv implicarea în studiul edificării arhitecturii europene contemporane, prin realizarea de cercetări relevante în domeniul studiilor europene. Ca parte a reţelei academice internaţionale având ca obiect acest domeniu vast, interdisciplinar şi transdisciplinar, ICE participă la îmbogăţirea și facilitarea înţelegerii problematicii europene actuale. Rezultatele cercetărilor sunt puse la dispoziţia tuturor celor interesaţi. De asemenea, experţii ICE furnizează asistenţă şi materiale-suport atât celor care formulează politici publice, cât şi celor care le implementează. Astfel, asistenţa oferită de ICE este îndreptată cu precădere către studenţi, cercetători, cadre didactice, autorităţi publice locale, regionale şi naţionale, toţi cei în a căror preocupare intră înţelegerea mecanismelor construcţiei şi funcţionării Uniunii Europene (UE) şi înţelegerea modelelor de bune practici oferite de cadrul european.

Printr-o abordare inovativă, multidisciplinară şi transdisciplinară, Institutul are drept scop prezentarea atât a unui cadru conceptual necesar înţelegerii proceselor ce se desfăşoară la nivelul Uniunii, cât şi a unor recomandări practice utile decidenţilor din sfera politicii, economiei, culturii şi a altor domenii de la nivelul naţional sau european. De asemenea, cursurile universitare şi de specializare postuniversitară oferă perspective noi și practice în domeniile studiilor europene. În acest context, sunt organizate şi finanţate programe de cercetare, conferinţe, dezbateri, publicaţii ştiinţifice, precum şi workshopuri care să aducă la aceeași masă cercetători, studenţi și decidenţi. Pe de altă parte, ICE participă şi la dezbaterile europene şi internaţionale despre integrare, la network-ul instituţional şi ştiinţific de profil.

Scroll Up