Menu Close

Studii critice de europenistică și de politici

Grupul de cercetare se concentrează pe o analiză a Europei şi a Uniunii Europene, utilizând o paletă largă de perspective teoretice şi instrumente metodologice. Obiectivul acestui colectiv de cercetare este acela de a analiza politicile ca instrument de putere servind interesele decidenţilor politici. Dar şi ca o tehnologie politică care nu doar construiește realităţile sociale prin definirea problemelor pe care dorește să le soluționeze, ci şi crează subiecții guvernați prin măsurile de politici promovate în diferite domenii. Mai mult, abordarea noastră face referire nu numai la formarea discursivă şi funcţionarea politicilor ca întruchiparea politicului, ci şi la consecinţele materiale ale implementării lor în ceea ce priveşte relaţiile de putere, inegalităţile sociale şi deprivările economice la care oamenii sunt supuşi în viata lor de zi cu zi.

 Propunerea pentru această linie de investigație în cadrul Institutului de Cercetări Europene se încadrează în natura multi- şi transdisciplinară şi aria tematică extinsă a institutiei. Ea are potenţialul să utilizeze vastele experienţe ale personalului academic din cadrul Facultăţii de Studii Europene, în ceea ce priveşte utilizarea abordărilor istoriografice, sociologice, antropologice, economice, legale şi filozofice asupra diverselor subiecte de sub umbrela studiilor europene. Prin această linie de cercetare ne propunem să analizăm critic politica Uniunii Europene în domeniul social și al drepturilor social-economice în strânsă legătură cu politica sa economică de extindere și menținere a pieței comune și de susținere a circulației libere și nereglementate a capitalului. Promovăm moduri de investigare alternative concentrate pe felul în care politica înţeleasă în sens larg (incluzând idei şi practici de guvernanţă; ideologii şi instituţii care domină în procese de redistribuire economică, recunoaştere culturală şi reprezentare politică; forme ale guvernamentalității și ale bioputerii) modelează dezvoltarea economiei şi societăţii în România în contextul unei Uniuni Europene marcate de capitalismul global neoliberal.

 

Membrii:

  1. Prof. dr. Eniko Vincze – CV
  2. Conf. dr. Alina Branda – CV
  3. Drd. George Zamfir – CV
  4. Lect. dr. Şerban Văetiş – CV
  5. Drd. Antonela Gyöngy – CV
  6. Lect. dr. Lucian Butaru – CV

 

Scroll Up