how to make a site

Scurt Istoric

Institutul de Cercetari Europene

        Facultatea de Studii Europene şi-a început activitatea sub numele de Școala de Înalte Studii Europene Comparative, în anul universitar 1993-1994. În mai 1995 denumirea oficială a instituției a devenit Facultatea de Studii Europene. ICE a debutat prin Hotărârea Senatului UBB din data de 13.05.2003. ICE a fost reacreditat în 2016, ca o unitate de cercetare-dezvoltare şi inovare de excelenţă, în cadrul Facultăţii de Studii Europene, din resursele extrabugetare de care aceasta dispune şi din granturi de cercetare. ICE face parte din infrastructura strategică de cercetare a Universităţii Babes-Bolyai (Platforma-r UBB) şi este inclus în reteaua distribuită a unităţilor de excelenţă ale Institutului de Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie (STAR-UBB).

        Încă de la începutul activităţii sale, institutul a beneficiat de expertiza unor personalităţi de anvergură naţională şi internaţională în domeniile de cercetare care vizau relaţiile internaţionale, studiile europene, cultură şi civilizaţie la nivelul continentului nostru sau la nivel global. Consiliul ştiinţific al ICE i-a avut ca membri printre alţii pe prof. univ. dr Andrei Marga, prof. univ. dr. Ovidiu Pecican, prof. univ. dr. Nicolae Păun, prof. univ. dr. Vasile Puscaş, prof. univ. dr. Eniko Vincze, conf. univ. dr. Mircea Maniu, ,alţi profesori reputaţi din ţară şi străinătate.
ICE are ca obiect cercetarea avansată în domeniul studiilor europene şi relaţiilor internaţionale. Rezultatele ştiinţifice obţinute de către membrii ICE sunt valorificate prin volume individuale şi colective, conferinţe naţionale şi internaţionale, articole în revistele proprii şi în alte reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, inclusiv articole şi luări de poziţie în presa scrisă şi audio-vizuală cu privire la evoluţiile proceselor politice și de integrare europeană din ţara noastră şi din lume.
        Institutul și-a desfăşurat întreaga perioadă de activitate ştiinţifică prin numeroase granturi ştiinţifice naţionale şi internaţionale, prin numeroase studii cu impact în zona cercetărilor de arie/europene şi nu numai, multe dintre ele publicate în cărţi editate înEditura Fundației de Studii Europene (EFES). Multe studii au fost publicate în edituri de prestigiu fie în ţară, PUC, POLIROM, EFES, etc., dar şi în străinătate NOMOS (Germania), HARMATTAN (Franța), Cambridge Scholars Publishing (Anglia), etc. De asemenea, volumele seriei de conferinţe „Disintegration And Integration In East-Central Europe’’ ce s-a bucurat la toate ediţiile de susţinerea prestigioasei Asociaţii Europene a Istoricilor Integrării de pe lângă Comisia Europeană, au fost publicate la edituri de referinţă internaţională.
        O secţiune aparte a activității ICE a fost dedicată conferinţelor Institutului organizate cu o periodicitate relativ constantă ce au fost susţinute de personalităţi din lumea academică ştiinţifică șipublică, cu numeroşi invitaţi de la prestigioase universităţi cu care Institutul a desfăşurat parteneriate. În fiecare an s-au desfăsurat sesiunile ştiinţifice ale Institutului, împreună cu Facultatea de Studii Europene. De asemenea, în activitatea desfăşurată în cadrul grupurilor de cercetare ale Institutului au fost antrenaţi atât studenţii doctoranzi ai Școlii Doctorale „Paradigma Europeana”, cât și studenții masteranzi ai facultății de Studii Europene .
Printre cele mai recente parteneriatele instituţionale ICE se numără cele închiate cu: :
 - Centre Jean Monnet transfrontalier franco-allemande (Universitatea din Strasbourg);
 - L’Institut d’ études politiques d’Aix-en-Provence (Marseille)
 - Université Paris-Est Créteil
 - Gordon College of Education (Israel)
        Începand cu 2012 în cadrul Institutului funcţionează o unitate de cercetare proprie institutului în jurul celor 2 poziţii de cercetător ştiinţific, o bibliotecă cu un număr impresionant de volume, cu dotări specifice cercetării avansate. De asemenea, cei 50 de membrii ai institutului, cadre didactice, cercetători din ţară şi străinătate sunt arondaţi temelor de cercetare aflate în studiu.
Comisia Europeană a donat Institutului/Facultăţii întreaga arhivă a Comitetul Regiunilor în format digitalizat cu documente de o uriaşă importanţă pentru cercetarea în domeniul Studiilor Europene, această arhivă fiind unicat în România şi la nivelul Europei Centrale Răsăritene.
 Institutul editează împreună cu facultatea revistele: On-line Journal Modelling the New Europe, Synergies Roumanie, Studia Europaea toate 3 fiind cotate în baze de date internaţionale.
Sinteza activității de cercetare a ultimilor ani confirmă dinamismul și valoarea cercetărilor din cadrul institutului.

Activitatea Institutului de Cercetări Europene 

pentru perioada 2016-2018 :

 Articole publicate in reviste BDI118Conferințe științifice internațională
cu editori, neindexate BDI
2
Articole publicate in reviste ERIH +7Conferințe științifice internațională
cu editori, ISBN, indexate BDI
14
Articole publicate în reviste
indexante Web of Science
1Membru in colective
editoriale internationale
2
Cărți și articole publicate în
edituri naționale recunoscute
37Conferinte stiintifice invitate
internationale
36
Cărți și articole publicate în edituri
internaționale recunoscute
61Coordonare volume naționale4
Organizare
conferințe internaționale
7Proiecte institutionale9
Articole publicate in reviste indexate Scopus25Coordonare volume internaționale5
Adresa

Strada Emmanuel de Martonne nr.1, Cluj-Napoca, RO-400090

Contact

Email: 
researchinstitute.@ubbcluj.ro
Tel: +40 026 405 300 / interior 5929