site maker
Scurt istoric

        Facultatea de Studii Europene şi-a început activitatea sub numele de Școala de Înalte Studii Europene Comparative, în anul universitar 1993-1994. În mai 1995 denumirea oficială a instituției a devenit Facultatea de Studii Europene. ICE a debutat prin Hotărârea Senatului UBB din data de 13.05.2003. ICE a fost reacreditat în 2016, ca o unitate de cercetare-dezvoltare şi inovare de excelenţă, în cadrul Facultăţii de Studii Europene, din resursele extrabugetare de care aceasta dispune şi din granturi de cercetare. ICE face parte din infrastructura strategică de cercetare a Universităţii Babes-Bolyai (Platforma-r UBB) şi este inclus în reteaua distribuită a unităţilor de excelenţă ale Institutului de Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie (STAR-UBB).

        Încă de la începutul activităţii sale, institutul a beneficiat de expertiza unor personalităţi de anvergură naţională şi internaţională în domeniile de cercetare care vizau relaţiile internaţionale, studiile europene, cultură şi civilizaţie la nivelul continentului nostru sau la nivel global. Consiliul ştiinţific al ICE i-a avut ca membri printre alţii pe prof. univ. dr Andrei Marga, prof. univ. dr. Ovidiu Pecican, prof. univ. dr. Nicolae Păun, prof. univ. dr. Vasile Puscaş, prof. univ. dr. Eniko Vincze, conf. univ. dr. Mircea Maniu, ,alţi profesori reputaţi din ţară şi străinătate.
ICE are ca obiect cercetarea avansată în domeniul studiilor europene şi relaţiilor internaţionale. Rezultatele ştiinţifice obţinute de către membrii ICE sunt valorificate prin volume individuale şi colective, conferinţe naţionale şi internaţionale, articole în revistele proprii şi în alte reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, inclusiv articole şi luări de poziţie în presa scrisă şi audio-vizuală cu privire la evoluţiile proceselor politice și de integrare europeană din ţara noastră şi din lume.

     Institutul și-a desfăşurat întreaga perioadă de activitate ştiinţifică prin numeroase granturi ştiinţifice naţionale şi internaţionale, prin numeroase studii cu impact în zona cercetărilor de arie/europene şi nu numai, multe dintre ele publicate în cărţi editate înEditura Fundației de Studii Europene (EFES). Multe studii au fost publicate în edituri de prestigiu fie în ţară, PUC, POLIROM, EFES, etc., dar şi în străinătate NOMOS (Germania), HARMATTAN (Franța), Cambridge Scholars Publishing (Anglia), etc. De asemenea, volumele seriei de conferinţe „Disintegration And Integration In East-Central Europe’’ ce s-a bucurat la toate ediţiile de susţinerea prestigioasei Asociaţii Europene a Istoricilor Integrării de pe lângă Comisia Europeană, au fost publicate la edituri de referinţă internaţională.

        O secţiune aparte a activității ICE a fost dedicată conferinţelor Institutului organizate cu o periodicitate relativ constantă ce au fost susţinute de personalităţi din lumea academică ştiinţifică șipublică, cu numeroşi invitaţi de la prestigioase universităţi cu care Institutul a desfăşurat parteneriate. În fiecare an s-au desfăsurat sesiunile ştiinţifice ale Institutului, împreună cu Facultatea de Studii Europene. De asemenea, în activitatea desfăşurată în cadrul grupurilor de cercetare ale Institutului au fost antrenaţi atât studenţii doctoranzi ai Școlii Doctorale „Paradigma Europeana”, cât și studenții masteranzi ai facultății de Studii Europene .
Printre cele mai recente parteneriatele instituţionale ICE se numără cele închiate cu: :
 - Centre Jean Monnet transfrontalier franco-allemande (Universitatea din Strasbourg);
 - L’Institut d’ études politiques d’Aix-en-Provence (Marseille)
 - Université Paris-Est Créteil
 - Gordon College of Education (Israel)

        Începând cu 2012 în cadrul Institutului funcţionează o unitate de cercetare proprie institutului în jurul celor 2 poziţii de cercetător ştiinţific, o bibliotecă cu un număr impresionant de volume, cu dotări specifice cercetării avansate. De asemenea, cei 50 de membrii ai institutului, cadre didactice, cercetători din ţară şi străinătate sunt arondaţi temelor de cercetare aflate în studiu.
Comisia Europeană a donat Institutului/Facultăţii întreaga arhivă a Comitetul Regiunilor în format digitalizat cu documente de o uriaşă importanţă pentru cercetarea în domeniul Studiilor Europene, această arhivă fiind unicat în România şi la nivelul Europei Centrale Răsăritene.
 Institutul editează împreună cu facultatea revistele: On-line Journal Modelling the New Europe, Synergies Roumanie, Studia Europaea toate 3 fiind cotate în baze de date internaţionale.
Sinteza activității de cercetare a ultimilor ani confirmă dinamismul și valoarea cercetărilor din cadrul institutului.

Activitatea Institutului de Cercetări Europene 

pentru perioada 2016-2020 :

Articole publicate în reviste WoS/ISI31
Articole publicate în reviste ERIH+56
Articole publicate în reviste Scopus41
Articole publicate în reviste BDI156
Articole publicate în reviste neindexate BDI11
Cărţi publicate în edituri din străinătate recunoscute5
Cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute18
Capitole / Studii publicate în edituri din străinătate recunoscute61
Capitole / Studii publicate în edituri naţionale recunoscute84
Organizare Conferinţe internaţionale38
Organizare Conferinţe naţionale3
Editare - coordonare volume internaţionale9
Editare - coordonare volume naţionale14
Proiecte instituționale37
Conferinţe ştiinţifice internaţionale cotate Web of Science / ISI şi societăţi profesionale internaţionale12
Conferinţe ştiinţifice internaţionale cu editori, ISBN, indexate BDI27
Conferinţe ştiinţifice internaţionale cu editori, neindexate BDI0
Conferinţe ştiinţifice invitate internaţionale 135
Conferinţe ştiinţifice invitate naţionale46
Membri în colective editoriale internaţionale 14
Membri în colective editoriale naţionale7
Profesuri internaţionale32
Distincţii si premii internaţionalecole publicate in reviste ERIH +1
Distincţii şi premii naţionale11
Membri în comisii de doctorat internaţionale1
Membrii în comisii de doctorat naţionale7
Referenţi în colective editoriale internaţionale 11
Referenţi în colective editoriale naţionale5
Coordonare cercuri studenţeşti3  
Reprezentări academii internaţionale1
Reprezentări în organizaţii internaţionale 15  
Reprezentări în organizaţii naţionale 8  
Adresa

Str. Emmanuel de Martonne
nr.1, Cluj-Napoca

Contact

Email:
researchinstitute.euro@ubbcluj.ro
Tel: +40 026 405 300 / interior 5958