Biblioteca IRISA

Biblioteca IRISA este una multiculturală întrunind un numar de aproximativ 1700 de volume și 60 de teze de doctorat ce pot fi consultate zilnc în sala de lectură în intervalul orar 10:00-15:00 sau împrumutate. Biblioteca este amplasată în continuarea biroului Institutului de Cercetări Europene din cadrul Facultăţii de Studii Europene, Strada Emmanuel de Martonne nr. 1, etajul 1, Cluj Napoca. Pentru mai multe informații va rugăm să ne contactați pe adresa de email: researchinstitute.euro@ubbcluj.ro

b2-1-510x359
b3-2-510x685
b3-3-510x543
b4-510x428

Centru de Documentare-Europe Direct

Centrul funcționează în cadrul Bibliotecii Facultății de Studii Europene și include colecții de cărți și publicații despre instituțiile și politicile Uniunii Europene. Rețeaua informatică este conectată la bazele de date ale Comisiei Europene și ale rețelei Europe Direct, facilitându-le studenților accesul la informații de actualitate, colecții de documente și materiale multimedia, utile atât în procesul de învățare, cât și în vederea pregătirii proiectelor și lucrărilor de licență, disertație și doctorat.

INVENTAR CĂRȚI IRISA

1. Abrudan Elena – Valente simbolice ale discursului publicitar
2. Abrudan Elena – Perspective asupra productiei media
3. Achim George – Răsfăţuri şi melancolii
4. Achim george – Revolte și Consimțiri
5. Adamek Diana – Melancolii portugheze
6. Adamek Diana – Vasco da Gama navigheaza
7. Albu Mircea – Impresii…Fotografice
8. Arhieăiscopie Majoră
9. Agarbiceanu Ion – Cuiburi cu soare
10. Agarici Paul – Constanța
11. Albulescu Ion – Istoria gândirii și practicii pedagocice românești (ro și fr)
12. Almasan Dorin – Ideea de sport in sculptura
13. A Sustainable Future for Europe – The European Strategy for Plant Conservation 2008-2014
14. A treia Europă – 5/2001
15. Anăstăsoaie Viorel – Breaking the wall
16. Andea Susana, Avram – Cartea Românească veche din Transilvania în inventare bisericești
17. Andea Susana – Transilvania şi Moldova Legături politice
18. Andreica Alina – Limbaje de programare și sisteme informatice
19. Antiseri Dario – Principi Liberali
20. Anuarul Școlii Doctorale de Filosofia Politicii
21. Andreicut Andrei – S-au risipit facatorii de basme
22. Alexandru Ioan Revistă de literatură şi artă – anul I , Nr. 1/ 2002
23. Arman Mircea – Despre divin, poetic și filosofie în gândirea preplatonică
24. Arman Mircea – O istorie critică a metafizicii occidentale
25. Arman Mircea – Poezia ca adevar si autenticitate o cercetare fenomenala
26. Afloroaei Ștefan – Limite ale Interpretării
27. Agachi Paul Ș. – Model based control
28. Agachi Ș. – Automatizarea proceselor chimice
29. Baba Cătălin – Politici publice
30. Baba Alecsandru Ioan – Oncologie Comparata
31. Baican Roman – Circuite integrate de microunde
32. Balaban Delia Cristina – Informationsvermittlung und offentliche Meinungsbildung im rumanischen Fernsehen, 2 exemplare
33. Balaban Delia Cristina – Aspekte der Werbe- und Medienkommunikation. Fallbeispiele
34. Balaban Delia Cristina – Pr Trend. Teorie si practica in relatiile publice si publicitate.
35. Balaban Delia Cristina – Perspective asupra televiziunii in Romania
36. Balaban Delia Cristina – Publicitatea. De la planificarea strategica la implementarea media
37. Balaban Delia Cristina – Tendinte in PR si publicitate
38. Balaban Delia Cristina – PR trend
39. Balaban Delia Cristina – Medien, PR una Werbung in Rumanien
40. Banciu Dan Aurel – Construcție Europeană
41. Bădică Ioan- Viorel – Eseuri
42. Bădulescu Sorin – Calea unei viețuiri creștine a neamului
43. Bârlad Vasile Georgescu – Ce a adus lupta de clasă familiei
44. Bărbulescu Mihai – Funeraria Dacoromana
45. Bărbat Virgil I. – Studii de Americanistică
46. Bacovia George – Plumb Plomb (ediţie bilingvă)
47. Baconsky Rodica, Gouadec Daniel , Lascu Gheorghe – Teritorii actuale ale traducerii
48. Barna Radu Cristian – Dezvoltare regională în Europa
49. Banciu Dan Aurel – Grupuri și minorități
50. Baumgarten Alexander – Liber de causis
51. Barbur Ian G. – Când ştiinţa întâlneşte religia
52. Bausinger hermann _ Baden-Wurttemberg Eine politische Landeskunde 4. Auflage
53. Bassani Giorgio – Grădinile Finzi–continid
54. Bel Valer – Hauptaspekte der Einheit der Kirche
55. Bel Valer – Teologie și biserică
56. Berce Sanda, Varga Monica – Intertextuality as a form of virtual reality
57. Berce Sanda – Modernity in contemporary english fiction
58. Bica Ioan Pop – Punctul de sprijin
59. Bidilica-Vasilache Mihaela – Atelier de Dumnezeire
60. Blaga Petru – Statistică prin Matlab
61. Bleahu Marcian – Priveşte înapoi cu mânie…Priveşte înainte cu spaimă
62. Bleahu Marcian – Spovedania unui neînvins
63. Beaugrand Gunter – Die Konrad-Adenauer-Stiftung
64. Benevolo Leonardo – Orașul în istoria Europei
65. Benga Ileana, Neagota Bogdan – Religiosita Popolare
66. Bejan Petru – Critica filosofiei pure
67. Birt Mircea Alexandru – Psihiatrie
68. Birt Mircea Alexandru – Anorexia nervoasa. Bulimia nervoasa – 2 exemplare
69. Birt Mircea Alexandru – De la psihosomatica la alexitimie
70. Bîrsan Maria – Integrare europeană( vol I, Introducere în teorie și practică)
71. Biris Ioan – Societate si comunicare culturala
72. Boar Nicolae – regiunea trasfrontalieră româno-ucraineană a Maramureșului
73. Boari Vasile – Studii Politice
74. Boboc Alexandru – Cultură modern şi tradiţie de cultură
75. Bocoș-Bințințan Victor – Spectometria de mobilitate ionică
76. Bocos Musata, Albulescu Ion, Chis Vasile, Stan Cristian – Traditii, valori si perspective in stiintele educatiei
77. Bocoș Mușata, Albulescu Ion – Studii de pedagogie universitară
78. Bocoș Mușata, Ciascai Liliana – Anuarul Institutului de Pregătire Didactică
79. Bocoș Mușata, Catalano horațiu – Învățământul primar și preșcolar vol 1
80. Bocșan Nicolae – Universitate și cultură
81. Bodeanu Denisa – Neprotestanţii din Transilvaniia în timpul regimului comunist
82. Bolovan Sorina Paula, Bolovan Ioan, Padurean Corneliu – Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVII-XXI)
83. Bolovan Sorina Paula, Bolovan Ioan, Padurean Corneliu – Mişcări de populaţie şi aspect demografice în România în prima jumătate a secolului XX
84. Bolovan Sorina Paula – Didactica Istoriei
85. Bolovan Ioan , Murșan Cornelia, Hărăguș Mihaela – Perspective demografice, istorice și sociologice. Studii de populație
86. Borya Alexandru – Protecţiunea naturii : pagini alese
87. Borza Sorin– Heidegger și Istoria
88. Borza Anca – Management strategic
89. Borza Anca, Mitra Catalina, Bordean Ovidiu, Muresan Anamaria, Supuran Roxana – Antreprenoriat. Managementul firmelor mici si mijlocii.
90. Borbely Ştefan – Matei Călinescu monografie
91. Borbely – De la Herakles la Eulenspiegel
92. Borbely Ştefan – Despre Thomas Mann şi alte eseuri
93. Bota Ioan M. – Începuturile culturii scrise în limba română
94. Bota Ionel – Frigul postum
95. Borbely Ştefan – Proza fantastică a lui mircea Eliade
96. Brăilean Tiberiu – Grădinile lui Akademos
97. Breda Francois – Fiinta si teatru
98. Braudel Fernand – La nouvelle histoire et les Annales en Roumanie
99. Bruciu Andra – Lucian Blaga – reflexe germane in filosofia culturii
100. Buchsteiner Iolna – Rostocker Beitrage zur Deutschen und Europaischen Geschichte band 11
101. Bucur Corneliu – Identitate entoculturală. Conștiința națională și afirmare universală
102. Bucur Corneliu – Vetre de civilizație românească I
103. Bulat Virgil – Raportul Iona
104. Buleu Raveca Constantina – Dostoievski şi Nietzsche. Congruenţe şi incongruenţe
105. Buleu Constantina Raveca – Reflexul cultural grec în literatură
106. Burger Ulrich – Zwischen Konfrontation und Kooperation
107. Burtini Dino – La publicita tra mythos e logos
108. Bușe Ionel – Democrație în rouge caviar
109. Bușe Ionel– Filosofia și metodologia imaginarului
110. Bușe Ionel – Logica pharmakon-ului
111. Burger Ulrich, Graf Rudolf – Klausenburg, Wege einer stadt und ihrer menschen in europa
112. Busch Wilhelm – Jesus unser Schicksal
113. Buta Mircea Gelu – Medicii și Biserica
114. Buzalic Alexandru – Ekklesia
115. Buzalic Alexandru – Theos
116. Buzalic Alexandru– Teologia transcendentală
117. Branda Alina – Repere in antropologia culturala
118. Caietele Mediaş – Anul III nr.2 mai 2005
119. Calinescu Matei, Vianu Ion – Amintiri in dialog – memorii
120. Campbell H. W. – Romanian migration in a „ Runaway World”
121. Câmpeanu Remus – Biserica Romănă Unită între Istorie și istoriografie
122. Carbonell Charles-Olivier – O istorie europeană a Europei
123. Cardini Franco – Europa și Islamul
124. Carp Radu – În căutarea binelui comun
125. Carpinschi Anton – Cultura recunoaşterii
126. Carvalho Joaquim – Religion and Power in Europe : Conflict and Convergence
127. Castaldini Alberto – Vocația Politică a Israelului
128. Castaldini Alberto – Per L’Europa Ritrovata
129. Catană Radu – Dreptul Asigurărilor
130. Cazenave M. – L’homme la science et la nature
131. Călușer Iudita – Episcopia Greco-Catolică de Oradea
132. Călinescu George – Semne de viață în pustiu
133. Cernovodeanu Paul – The history of the Jews in Romania
134. Cesereanu Ruxandra & Co = Romania Inghesuita – cutii de chibrituri, borcane, conserve
135. Coman Nicolae – Kenya – Romania cu automobilul Calatorie prin trei continente
136. Chira Camelia – Multi agent systems for distributed collaborative design
137. Ceuca Justin – Evolutia formelor dramatice
138. Cesereanu Ruxandra – Panopticum. Tortura Politică în secolul XX
139. Ciachir Dan, Buta Mircea Gelu – Biserica din spital
140. Cioaba Luminita Mihai – Tara pierduta
141. Ciopraga Constantin – Interviuri
142. Cioară Ion, Tudor-Bihoreanu Gheorghe, Gheroghiu Dorin – Armata a IV-a Transilvania la 80 de ani
143. Chindriș Ioan– Naționalismul modern
144. Ciubotă Viorel, Vasile Marina – Relaţii româno-ucrainiene, istorie şi contemporaneitate
145. Ciubotariu Ion H. – Catolicii din Moldova
146. Ciumas Cristina – Reasigurarea si Tehnicile Alternative de Transfer al Riscului
147. Ciumas Cristina – Economia Societatii de Asigurare
148. Ciumas Cristina – Asigurari Generale
149. Clitan Gheorghe – Gândire critică. Micromonografie
150. Cassirer Ernst – Filosofia Luminilor
151. Charle Christophe – Intelectualii în Europa secolului al XIX-lea
152. Cocean Pompei – Amenajarea teritoriilor periurbane
153. Cocean Pompei – Geografia regionala a Romaniei – 4 exemplare
154. Cornelius Lolita Zagaevschi – Funcții metaforice in luntrea lui Caron
155. Corsaro William A. _ Sociologia copilăriei
156. Constantinescu Ioan – Studii Eminescologice
157. Constantinescu Raul – Heralzii Tacerii
158. Coman Nicolae – Pe cararile lumii vol I, II
159. Coman Mihai – Pour une anthropologie des medias
160. Codrea A. Vlad, Petrescu Iustinian, Dica E. Paul – acta palaeontologica romaniae vol. IV
161. Constantin-Antim David – Studii doctorale de filosofie a politicii
162. Conference Reader – The 3rd International Conference RURAL SPACE AND LOCAL DEVELOPMENT
163. Cosma Dorel – O lume fascinanta
164. Cozar Onuc – Detectori de radiații spectroscopie gama
165. Costea Ionuţ – Mitbiografia în comunism şi postsocialism
166. Crainic Nechifor – Pentru o teologie a neamului
167. Cristea Vasile – Conceptions and methods of nature conservation in Europe
168. Cristea Vasile – Religie şi Ecologie: pledoarie pentru parteneriat
169. Cristea Vasile –Phytosociology at landscape ecology service
170. Cristea Vasile, Denaeyer – De la biodiversitate la OGM-uri?
171. Cristea Vasile, Gafta Dan, Pedrotti Granco – Fitosociologie
172. Cristea Vasile, Baciu Călin, Gafta Dan – Municipiul Cluj- Napoca şi zona periurbană
173. Cristea Vasile-Mircea – Reglarea predictivă dupa model a instalației de cracare catalitică
174. Crîngașu Nicolae – A doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru
175. Cruceru Marius David – Augustin, un amator…
176. Cuceu ion – Fenomenul povestitului
177. Cugno Marco – Mihai Eminescu: nel laboratorio di Luceafarul
178. Curșeu Petru L. – Modele Neurocognitive
179. Dăianu Daniel – Ce vom fi în Uniune
180. Dacian Cosmin Dragoș – Procedura contenciosului administrativ
181. Damaschin Dan – Denecuprinsul
182. Damian Paul – Alburnus maior ( I )
183. Damian Ştefan – Lettere Dai Tempi Di Guerra
184. Damian Ștefan–Ecouri de apă
185. Damian Ştefan – Biografie şi poezie în Renaşterea Italiană
186. Damian Ştefan – Metamorfozele naraţiunii în opera lui Federigo Tozzi
187. Dan Florian, Dan Carmen-Eva – Combustibili, poluare, mediu
188. Danco Gilbert – Eu contez
189. Dean Carolyn – Los Cuerpos de los Incas y el cuerpo de Cristo
190. Deac Liana Monica – Mikrobiologie
191. De Groof Jan, Lauwers Gracienne – Cultural and educational rights in the enlarged Europe
192. Dewey John – The early works, 1882-1898
193. Dumitru Daba – Sistematica universală
194. Dumitru Corneliu – The Archeology of Shakespeare s Dramas
195. Diaconu Mădălina – Ontologia operei de artă în lumina principiului identității
196. Dima Al. – Gândirea românească în estetică
197. Dinescu Lucia Simona – Corpul in imaginarul virtual
198. Dicționarul termenilor filosofiei lui D. D. Roșca
199. Dicher Bogdan – Philosophy of pragmatism (II)
200. Diosi David – Der Adventskranz
201. Diosi David – Von Seinem glanz erstrahlen die wolken
202. Diosi David – Theologische Notizen
203. Diosi David – Die mittelalterliche Konigssalbung
204. Doea Vasile – Relaţii româno-germane
205. Dordea Manuela, Coman Nicolae – Ecologie umană
206. Drăghici Virgil – Logică și adevăr
207. Dragoi Marius Dan – Folclor muzical din Spermezeu
208. Dragoi Marius Dan – Folclor poeticdin Spermezeu
209. Dragoi Macarie Marius – Dan – Ler sfanta Marie
210. Duca Voicu – Peturgia vol I
211. Dușe Călin Ioan– Viața duhovnicească după Sfântul Simeon Noul Teolog și integrarea lui în spiritualitatea răsăriteană
212. Dumitrascu Ion, Maximescu Mariana – o istorie a Brasovului
213. Dumitrescu Doru – Ideea nationala in activitatea lui Nicolae Filipescu
214. Eco Terra – an V nr. 16, 2008 ; annul Iv nr. 12; annul III nr. 9, anul II, nr. 4,5,6
215. Edroiu Nicolae – Jacques-Pierre Brissot și românii transilvăneni
216. Eliade Mircea – L’epreuve du labyrinthe
217. Ellis G. Steven, Klusakova Lud’a – Imagining Frontiers, Contesting Identities
218. Eniko Rusz Fogarasi – Erdelyi Ispotalytorteneti tanulmanyok
219. Erdo Peter – Bun es isteni irgalom mint a mai ember problemaja
220. Erdo Peter – Teologia del derecho canonico
221. Erdo Peter – Tiz Eves a Pazmany Peter Katolikus Egyetem
222. Erdo Peter – Territoriality and personality in canon law and ecclesiastical law
223. Erno Domokos – Marketing
224. Ernst Christoph Suttner – Theodor Romza Bischof von Mukacevo und Martyrer
225. Ettmayer Wendelin – Organisierte Anarchie- Die neue Welt in der wir Leben
226. Familia nr. 3-4
227. Farkas Paneth – Paleta si planeta
228. Faoro Beniamino – Românul și felul lui de a fi
229. Fassel Horst – Limba germană : limbă cu viitor în noile state ale UE? Perspectivele limbii şi literaturii germane în Europa de sud-est după 2004
230. Fekete Monica – Il topos del Locus Amoenus nella letteratura italiana del medioevo e del Rinascimento
231. Fisher Clayton P. – Bursa de valori; Cum sa investesti inteligent
232. Fotache Mihai – po- Căință
233. Fundaţia culturală memoria sub egida Uniunii Scriitorilor din România – Memoria , revista gândirii arestate
234. Frăteanu Vasile– Tratat de metafizică
235. Florea Virgiliu – Gaster M., Murgoci Agnes – Avocati in Marea Britanie ai culturii populare romanesti / 2exemplare
236. Florea Ioana – Vino mai aproape (S.P.E.R)
237. Frișan Corneliu Lucia – Egeria
238. Frenţiu Rodica – Haruki Murakami. Jocul metaforic al lumilor alternative
239. Frentiu Rodica, Ilis Florina – Haiku si caligrame
240. Frențiu Militon – Fundaments of programming
241. Fruja Ioan, Jivan Alexandru, Porumb Elena –Serviciile; Domeniu de marketing specific
242. Ferro Teresa – Misionarii catolici în Moldova
243. Gal Dacian-Grațian – Le Commission Delors
244. Gal Susan, Kligman Gail – Reproducerea diferentelor de gen / politici, sfera publica si viata cotidiana in tarile postsocialiste
245. Gavignaud-Fontaine Genevieve – Le languedoc viticole, la Mediterranee et l’Europe au siecle dernier
246. Gavril Pompei – Vant Piezis
247. Gavril Moldovan – In odaie e joi
248. Gavriletea Marius Dan – Societatile captive de asigurari
249. Gaudlitz Frank – Warten auf Europa
250. Garnett W. Sherman – Belarus at the crossroads
251. Gambara Veronica – Versuri
252. Geană Elena Zenovia – Surse de informare privind Uniunea Europeană
253. Goldenberg S., Belu S. – Epoca marilor descoperiri geografice
254. G. Roman – În amintirea episcopului Dr. Iuliu Hossu, primul cardinal al românilor, la 100 de ani de la naștere
255. Gălățan Maria – Gândul unei țărănci
256. Georgescu Dakmara – The reform of education – a chance for the change of mentality / 3 exemplare
257. Ghereş Marinela, Rusu Teodor, Ghereş Marius Ioan – Economia mediului şi protecţia agroecosistemelor
258. Ghermani Dionisie– Fenomenul democratic de la Grecia Antică la contemporani
259. Ghermani Dionisie – Despre Democraţie
260. Gheorghiu Dinu Mihai – Intelectualii în câmpul puterii
261. Gherghel Pante – Bazele biologice ale educatiei
262. Ghidotti Francesco – Nostalgia color Seppia
263. Ghita Maria – Dilemele conviețuirii ( Evreii și neevreii în Europa Centrală Răsăriteană )
264. Gizella Horvath– Maine de Biran
265. Gilbert Paul – Universitas nostra gregoriana
266. Giap Vo Nguyen – En route vers dien bien phu
267. Ghișă Ciprian– Biserica Greco- Catolică din Transilvania
268. Ghouas Nessim – The Conditions, Means and Methods of the MfS in the GDR; An Analysis of the Post and Telephone Control
269. Gligor Mihaela, Mac Linscott Ricketts – Întâlniri cu Mircea Eliade
270. Glenn Charles, Jan de Groof – Balancing freedom, autonomy and naccountability in education 3
271. Goody Jack – Familia Europeană
272. Goma Paul – basarabia
273. Goron Sabina – Evaluarea calitativa, eficienta si fiabilitatea produselor informatice
274. Gorun Hadrian – Relaţiile româno-franceze în anii neutralităţii României ( 1914-1916 )
275. Gorun Adrian – Elemente de teorie generală și filosofia dreptului
276. Gorun Adrian – Elemente de administrație publică, jurisprudență și drept administrative (vol. I și II)
277. Gorun Gheorghe – În menghina istoriei trăite ( vol I şi II )
278. Goția Anton – Continuitate și Modernizare
279. Gorun gheorghe – Răscoala lui Horea în Comitatul Bihor
280. Gudea Nicolae – Castrul roman de la feldioara (das romerkastell von feldioara)
281. Graf Rudolf – Timişoara sub asediu: Jurnalul Feldmareşalului George v. Rukawina (aprilie-august 1849)
282. Greffner Otto – Svabii din Banat
283. Grossman David – Vezi mai jos : Dragostea
284. Gnevko V. A. – The development of municipal units in Russia
285. Gyemant Ladislau – Studia judaica XI-XII
286. Gundish Karin – Trasee ale memoriei
287. Gyemant Ladislau – Studia judaica XIII
288. Gyemant Ladislau – Preistoria Construcției Europene
289. Gyorgy Jakubinyi – Mate Evangeliuma
290. Gutu George, Craciun George, Patrut Iulia – Minderheitenliteraturen – Grenzerfahrung und Reterriotorialisierung
291. Hancu Nicolae – Evadari spre reintoarceri
292. Hagemann Gro – Reciprocity and Redistribution, Work and Welfare Reconsidered
293. Hajdu Farkas-Zoltan – Tur nach Osten
294. Herausgegeben von Jozsef Benedek, Schulz Erhard – Wurzburger geographische manuskripte heft 63
295. Hvadi Nagz Istvan – Atitudinile estetice relevante ale neoavangardei plastice
296. Harris Mary N. – Sights and Insights, Interactive Images of Europe and the Wider World
297. Harel Issar – Casa din strada Garibaldi
298. Haverkort Bertus – Moving Worldviews
299. Heald Bruce – Lake Winnipesaukee
300. Hendiksen William – Evanghelia dupa Matei
301. Henry Carl F. H. – Dumnezeu, revelație și autoritate I
302. Henry Carl F. H. – Dumnezeu, revelație și autoritate II
303. Henry Carl F. H. – Dumnezeu, revelație și autoritate III
304. Hermeneia – Revistă de studii si cercetări hermeneutice
305. Hildmann Gabriele – Finanzierung
306. Hoandră Octavian – Vremea Hienelor
307. Horotan Ioan– Universul cu informație și sonanță
308. Horga Ioan– De la Mica la Marea Europă
309. Hufner Klaus – Menschenrechtsverletzungen : Was kann ich dagegen tun ?
310. Hyun Lim Ji – anthology in korean and english – sunshine from my heart
311. Iacob Luminiţa – Moderniyare-Europenism (vol II)
312. Iacob Luminița Miihaela – Etnopsihologie și imagologie
313. Iancu Carol – Lupta internațională pentru emanciparea evreilor din România (vol. I-II)
314. Iancu Carol – Permanences et ruptures dans l’histoire des juifs de Roumanie
315. Ilieş A. Gelu Doru – Imperium
316. Ilies Liviu – Managementul calitatii totale
317. Iluț Petruș – Dimensions of Domestic Space in Romania
318. Ignat Alexandru – Pe cărările Vieții mele
319. Im Hof Ulrich – Europa luminilor
320. Imre Paszka – A forditott folyamatok strukturai
321. Imre Paszka – Narrativ tortenetformak
322. Imre Paszka – Teme de sociologie românească a modernității
323. Ionescu Gh. Gh. – Marketizarea, democratizarea si etica afacerilor
324. Ionescu Gh. Gh. – Dimensiunile culturale ale managementului
325. Isaacs Ann Katherine – Immgiration and Emigration in Historical Perspective
326. Isac Dumitru – Jurnal de idei
327. Ilut Petru, Rotariu Traian, Horvath Istvan, Tirhas Cristina, Nistor Laura, Haragus aul – teodor – Dimensiuni ale familiei actuale di Romania
328. Isac Dumitru – Cunoaştere şi transcendenţă
329. Isac Ionuț– Metamorfozele Gândului
330. Ionescu Clara – Proiectarea și analiza structurilor de date spațiale
331. Ionescu Miron, Chis Vasile – Fundamentari teoretice si abordari praxiologice in stiintele educatiei
332. Islamov T.M – Din culisele luptelor pentru Ardeal
333. Istrate Ion – Romanul Italian în România 1843 – 1989
334. Ivan Adrian Liviu – Stat, Majoritate și Minoritate naționalăîn România( 1918-1939)
335. Ivan Adrian Liviu – Statele Unite ale Europei
336. Ivand Adrian Liviu – Sub zodiac Statelor Unite ale Europei
337. Iubu Mihai – Amintiri despre Lucian Blaga
338. Iuga Nicolae – Le cercle et l’arbre de la vie
339. Iuga Nicolae – Un muzeu de caricaturi
340. Iuga Nicolae – Bisericile creștine tradiționale spre etică globală
341. Isarescu Mugur 0 Romania : Drumul catre Euro / 3 exemplare
342. Isarescu Mugur – Spre o noua strategie de politica monetara : tintirea directa a nflatiei
343. Iuliu Paul – Institutul de arheologie sistemică. Regulament de organizare şi funcţionare
344. Irimuş Ioan Aurel – Hazarde şi riscuri asociate proceselor geomorfologice în aria cutelor diapire
din depresiunea Transilvaniei
Irimia Dumitru – Dicționarul Limbajului poetic Eminescian vol I, II
345. John Anke – Reformen in der Geschichte
346. Jurjiu Cornel – Marturia Lucreției Jurj despre rezistența anticomunistă din Apuseni( 1948-1958)
347. Jozsef Marton – A Kereszreny Ujkor
348. Jozsef Marton – A Kereszreny Okor
349. Jozsef Marton – A Kereszreny Kozepkor
350. Jozsef Marton – A kereszteny Jelenkor
351. Jeszensky Geya– Az Elveszeszett Presztizs
352. Jozsef Marton – Seminarium Incarnatae Sapientiae
353. Jucan Marius – Măştile libertăţii. America în scrisorile lui Thomas Jefferson
354. Jucan Marius – The complex innocence
355. Judit Pal – Armeni în Transilvania
356. Julian Besters-Dilger – Die Ukraine in Europe
357. Kallos Nicolae – Crâmpei din viața secolului XX
358. Karoly Bohm – Logika
359. Kampits Peter, Johannes Michael Schnarrer – Spannungsfelder praktischer philosophie
360. Kaser Karl – Die weite Welt und das Dorf
361. Karagatsis M. – Marea Himera
362. Kasa Z. – Combinatorica cu aplicatii
363. Kavafis K. P. – Opere complete – poezia
364. Kavafis K. P. – Opere complete –proza
365. Kevin J. McGinley – New bearings in higher education
366. Kiraly Istvan V. – Moartea și experiența muririi
367. Kiraly Istvan V. – Fenomenologia existențială a secretului
368. Konegen – Politikwissenschaft IV
369. Korka Mihai – strategy and action in the reform of education in Romania
370. Koslowski Peter – Imaginer l’Europe
371. Kluver Jurgen – Die Konstruktionder Realitat Wissenschaft : Alltag und System
372. Kunczik Michael – Război salvat. Comunicarea în timpul războaielor
373. – 3 exemplare
374. Kunczik Michael – PR, Conceptii si teorii
375. Kycku Kopi – Alegria- Trecut şi Prezent *3 exemplare
376. Lascu Viorica – Semnele timpului citite
377. Lang Peter – The Stem Family in Eurasian Perspective
378. Lazar Ioan – Comportamentul consumatorului
379. Laszlo Gal – Hagyomanyos logika
380. Lazlo Alexandru – Toate pânzele sus!
381. Lupaș Ioan – Scrieri alese vol. I
382. Laszlo Gal – Tarsaoalom es Logikussag
383. Ladislau Gyemant – Izvoarele rascoalei lui Horea
384. Lapusan Alexandru – Structuri agrare
385. Laszlo Gal– Societate și logicitate
386. Lazlo Leslie – Church and State in Hungary
387. Leb-Ioan Vasile – Chipuri şi scene din istoria creştinismului american
388. Leb Ioan-Vasile – Cultele și statul în România
389. Leb Ioan-Vasile – Toleranță și conviețuire în Transilvania secolelor XVII-XIX
390. Leb Ioan-Vasile – Orthodoxie und Altkatholizismus
391. Leb Ioan-Vasile – Die Rumanische Orthodoxe Kirche im Wandel der Zeiten
392. Leicu Corina – Instituțiile comunitare
393. Leopardi Giacomo – Cugetări
394. Letamendia Petre – Democrația creștină
395. Levai Csaba, Vese Vasile- Tolerance and Intolerance in Historical Perspective
396. Levente Katona – Utban az Europai integracio fele
397. Leibovici-Laiș Șlomo – Comitetul democratic evreiesc
398. Lixandru George – Memoria pacatelor
399. Loewen Howard – Theorie und Empirie transregionaler Kooperation am Beispiel des Asia-Europe Meeting
400. Loewen Howard – Issues of Democratic Consolidation in Romania
401. Luu van Loi – La reconquete francaise de l’Indochine et la guerre froide`
402. Lajos-Lorand Madly – Vierhundertfunfzehn tage in Wien. 3 exemplare
403. Lajos-Lorand Madly – De la privilegiu la uniformizare
404. Mac Ion – Ştiinţa mediului
405. Maior George Cristian – Noul aliat, Regândirea politicii de apărare a României la începutul secolului XXI
406. Magyari-Vincze Eniko – Excluderea social la intersecția dintre gen, etnicitate și clasă
407. Magyari-Vincze Eniko, Mindrut Petruta – Gen, societate, cultura / 2 exemplare
408. Magyari-Vincze Eniko – Femei și bărbați în Clujul multietnic
409. Maniutiu Mihai – Exorcisme
410. Marcus Andrei – Algebra
411. Mahdi Salah – Poeme in afara legii
412. Malita Liviu – viata teatrala in si dupa comunism
413. Malita Liviu – cenzura in teatru. Documente. 1948-1989
414. Marshall Peter, Manuel David – Lumină și glorie
415. Maniu Mircea Teodor – Conjunctura economiei mondiale
416. Mons. Luigi de Marchi – Viața Sfintei Rita
417. Margineanu Nicole – un psiholog in temnitele comuniste
418. Marga Andrei– Dialoguri
419. Marga Andrei – Living in truth
420. Marga Andrei – University reform today, 2 exemplare
421. Marga Andrei – Argumentarea
422. Marga Andrei – Ieșirea din trecut (3 exemplare)
423. Marga Andrei – După unsprezece ani
424. Marga Andrei – La sortie du relativisme
425. Marga Andrei – Speranța rațiuniim
426. Marga Andrei– Philosophia et theologia Hodie
427. Marga Andrei– Diagnoze: articole si eseuri
428. Marga Andrei – Filosofie și teologie astăzi
429. Marga Andrei – Challenges, values and vision
430. Marga Andrei – Die philosophie der europaischen Einigung
431. Marga Andrei – Religia în era globalizării II
432. Marga Andrei – Religia în era globalizării III
433. Marga Andrei – Filosofie contemporană
434. Marga Andrei – Relativism şi consecinţele sale
435. Marga Andrei – Challlenges, Values and Vision
436. Marga Andrei – Anii reformei 1997 – 2000 Editia a II a
437. Marga Andrei – Anii reformei 1997 – 2000 Editia I
438. Marga Andrei – Univeristy Reform Today 3rd edition revised
439. Marga Andrei – Univeristy Reform Today 4th edition revised / 2 exemplare
440. Marga Andrei – Profilul si reforma universitatii clujene (discursuri rectorale)
441. Marga Andrei – Profilul si reforma universitatii clujene (discursuri rectorale) 6 exemplare
442. Marga Andrei – Bildung und Modernisierung 4 exemplare
443. Marga Andrei – Zece ani de schimbari la universitatea Babes – Bolyai (1993-2003) 7 exemplare
444. Marga Andrei – reforma invatamantului acum
445. Marga Andrei – anii reformei 2007 – 2000
446. Marga Andrei – Reperes de la reforme de l’education 2 exemplare
447. Marga Andrei – Universitatea Babes – Bolyai Dezvoltare si consolidare 2 exemplare
448. Marga Andrei – University Reform Today / 4 exemplare
449. Marga Andrei – Reforma Educatiei – bilantul unui mandat 1997 – 2000
450. Marga Andrei – Dupa unsprezece ani ( 1993 – 2004) 2 exemplare
451. Marga Andrei – Trei ani de schimbari in invatamant / 2 exemplare
452. Marga Andrei –Education in transition / 2 exemplare
453. Marinescu Marian Jean – Craiova
454. Marte Johann, Wilflinger Gerhard – Okumenismus im Wandel
455. Martel Yann – Viața lui Pi
456. Marian Rodica – Lumile Luceafărului
457. Man Dorel – Oameni și idei
458. Matis Dumitru, Pop Atanasiu 0 Contabilitate financiara
459. Maniu Mircea Teodor – Conjunctura economiei Mondiale
460. Marian Rodica – Luna și sunetul cornului
461. Marian Rodica – Dicționarul Luceafărului Eminescian
462. Marian Rodica – Hermeneutica sensului
463. Marian Rodica – subterane si clopote – poeme
464. Marton Albert – Formarea pieței capitaliste în România și evoluția acesteia pânp la Primul Război Mondial
465. Marțian Iovan – Adevărul și Cultura juridică
466. Mărincuș Nicolae – Organizarea conducerii omenirii
467. Matis Dumitru – Contabilitatea operatiunilor special
468. Măneu Corneliu – Convorbiri neterminate
469. Mârza Ioan, Constantina Ciprian – Elemente de geologie şi geomorfologie aplicate domeniului agro – silvic
470. Mândrescu Gheorghe – L’immagine Riflessa
471. Mândruţ Stelian, Ţurlea Petre – Nicolae Iorga şi Universitatea din Cluj
472. Mîndruț Petruța – Performing Identities
473. Mârza Radu – Cum scriem istoria
474. Megheșan Dumitru – Teologia Sfintelor Taine
475. Metzeltin Michael – Der Andere und der fremde
476. Meruțiu Monica – The philosophy of pragmatism (I)
477. Melancu :tefan – Apocalipsa Cuvăntului
478. Melancu Ștefan – Eminescu și Novalis. Paradigme romantic
479. Melenk Hartmut, Christ Eugen – Deutsche Sprache im Donauraum
480. Mennemann Hugo – Sterben lernen heisst leben lernen
481. Mesteacăneanu Șerban – Sonoro, Imaging music
482. Metzeltin Michael – von Bukarest bis Santiago de cHILE
483. Meyen Michaek, Loblich Maria – Ich habe dieses fach erfunden
484. Mezen Michael = Wir Medienklaven
485. Messner Johannes – Ein Leben im Dienst sozialer Gerechtigkeit
486. Messina Patrizia – Sistemi Locali e Spazio Europeo
487. Mertens Pierre – Agentul dublu
488. Miclăuș Gheorghe – Dezvoltare regională cooperare transfrontalieră și integrare europeană
489. Mihalici Rade – Facultatea de filosofie (rusă)
490. Mihalache C. N. – Monografia liceului Anastasie Bașotă
491. Mihut Ioan – Consumatorul si managementul ofertei
492. Milos Alexandru – Cristian = Die bits des kosmischen gedachtnisses
493. Million-Delsol Chantal – Statul Subsidiar
494. Mirani Enrico – La Fondazione Mazzocchi
495. Mirani Enrico – La Cassa del Comunita
496. Mișcoiu Sergiu – Identites politiques et dynamiques partisanes en France
497. Mișcoiu Sergiu – Le Front National et ses repercussions sur l’echiquier politique francais 1972-2002
498. Mișcoiu Sergiu – Radicalism, Populism, Intervenționism
499. Mișcoiu Sergiu – Formarea națiunii. O teorie socio-constructivistă
500. Mkrtchyan Tigran – The European Union and the South Caucasus
501. Mocan Rodica – eLearning Introducere si perspective sociologice
502. Mocanu Augustin – Pe cel deal cu dorurile
503. Montojo Juan-Pan, Pedersen Frederik – Communities in European History :Representations, Jurisdictions, Conflicts
504. Moore Henrietta L. – Feminism si antropologie
505. Mora Isabella – Le Rime
506. Moraru Alexandru – Scurt istoric al eparhiei ortodoxe române a Vadului, Feleacului și Clujului
507. Moldovan Gavril – În odaie e joi
508. Moshe Idel – Cabala și Eros
509. Markel Michael, Motzan Peter – Deutsche Literatur in Rumanien und das « Dritte Reich »
510. Moraru Sanda – Valeria – Cambios del sistema nominal en el paso del latin al espanol
511. Morar Filon – Systemes electoraux et systemes de partis
512. Morar Ecaterina _ Injoncțiuni paradoxale
513. Morar Filon – Relațiile internaționale între relități, principii juridice și imperative etice
514. Morar Filon – Democrația privilegiilor
515. Morar Vasile – Etica în afaceri și politică
516. Morris Charles – Fundamentele teoriei semnelor
517. Motrescu Gheorghe – M-au distrus, dar încă nu m-au învins
518. Mozes Noda – Biserica Romano-Catolică din Transilvania în perioada interbelica
519. Mundi Machina– Images and measures of the Cosmos from Copernicus to Newton
520. Mudure Mihaela – Lecturi Canadiene
521. Mudure Mihaela – Ethnic America
522. Mundi Machina– Expoziție iitinerantă internațională
523. Muller – Schmitt Richard – Mozaic romanesc
524. Munteanu Radu – Colectionarul de ganduri
525. Muscă Vasile– La philosophie dans la cite
526. Muscă Vasile– Vârsta rațiunii
527. Muslea Ion – Arhiva de folclor a academiei romane
528. Muslea Ion – Cercetari etnologice zonale
529. Mustata Razvan – Sisteme de masurare a aromonizarii si diversitatii intre necesitate si spontaneitate
530. Mureșan Vianu– Heterologie. Introducere in etica lui Levinas
531. Mureşan Ovidiu – Sensurile Labirintului
532. Muresan Anton S. – Optimizarea operatiilor financiare
533. Muresan Mariana, Muller Victor, Fulop Melinda Timea – Grundlagen der buchfuhrung
534. Mureşanu Camil – Momente din istoria Europei – curs pentru ciclurile licenţă şi master –
535. Mureşanu Camil – Etape si probleme din istoria presei in epoca moderna
536. Muller Florin – Politică şi Istoriografie în România
537. Muthu Mircea – Grafii
538. Muthu Mircea – Balcanologie II
539. Muthu Mircea – Balcanologie III
540. Naumescu Valentin – Despre liberalism în România
541. Naumescu Adrian – Cercetări și direcții cu privire la evaluare în didactica științelor în învățământul preuniversitar
542. Nastase Lucian – Suveranii Universităţilor româneşti ( I. facultăţile de Filosofie şi Litere)
543. Neag Gheorghe, Culic Ana, Verraes Gerard – Soluri şi ape subterane poluate. Tehnici de depoluare
544. Neamtu G. G. – Teoria si practica analizei gramaticale distinctii si … distinctii
545. Neamtu Mihail – Elegii conservatoare
546. Neamțiu Nicoleta – Managementul serviciilor de asistență socială
547. Neamțiu Nicoleta – Practica asistenței sociale centrată pe individ și familie
548. Neamțiu Nicoleta– Succes și eșec în plasamentul familial, în contextul reformei sistemului de protecție a copilului din România
549. Neacșu Petre – Descoperiți România
550. Nechita Radu – Introducere in microeconomie
551. Neculau Adrian – Noi și Europa
552. Negruţiu Silviu Ioan – Cercetarea nou-testamentară românească
553. Negucioiu Aurel – Introducere in eco-economie
554. Nemenyi Agnes – Relații gender în mediul rural
555. Net Mariana – Lingvistica generala, semiotica, mentalitati
556. Neumann Victor – Istoria evreilor din România
557. Neumann Victor – Federalism and Nationalism in the Austro-Hungarian Monarchy : Aurel C. Popovici’s Theory
558. Neumann Victor – Neam, popor sau Naţiune ( ediţiile I şi II )
559. Neumann Victor – Ideologie şi fantasmagorie
560. Niac Gavril – Teste obiective
561. Nicoară Toader – Sentimentul de insecuritate în societatea românească la începuturile timpurilor moderne ( 1699-1830 )
562. Nicoară Toader – Sentimentul de insecuritate în societatea românească ( 1600-1830 )
563. Nicoară Simona – O istorie a secularizării ( vol II )
564. Nicoară Simona – La Nazione Moderna
565. Nicolescu Basarab– Noi, particula și lumea
566. Nicolescu Basarab– Transdisciplinaritatea
567. NIcolescu Basarab – Grădinile libertăţii
568. Nicolescu Bsarab – Science and Orthodoxy, a Necessary Dialogue
569. Nicolescu Basarab – Le temps dans les sciences
570. Nistor Ioan, Ciumas Cristina – Reforma sistemului asigurarilor sociale din Romana in vederea aderarii la Uniunea Europeana
571. Oberth Herman – Racheta spre spațiile planetare
572. Oberth Hemann – Die rakete zu den planeterenraumen
573. Ofir Efraim – With no way out
574. Onuț Gheorghe – Profesia de sociolog
575. Oros Marius I. – Studii de limbă, literature și metodică
576. Opreanu Coriolan Horaţiu – Transilvania la sfârşitul antichităţii şi în perioada migraţiilor
577. Oros Constantin – Pagini din istoria costumului
578. Ortan Florica – Universitatea si integrarea europeana : Cercetare concreta – studiu bilingv
579. Osmond Jonathan, Cimdina Ausma – Power and Culture : Identity, Ideology, Representation
580. Pântea Iacob Petru, Bodea Gheorghe – Contabilitatea financiara
581. Pântea Iacob Petru, Bodea Gheorghe –Contabilitatea Romaneasca
582. Pântea Iacob Petru, Bodea Gheorghe – Microintreprindere in economia romaneasca
583. Pântea Iacob Petru – Contabilitate practica
584. Pavel Teodor – Gândire politică şi imaginar social
585. Pavel Teodor –Opţiuni politice la popoarele central-est europene în secolul al XIX-lea
586. Pavel Teodor, Bozac Ileana – Călătoria Împăratului Iosif al II-lea în Transilvania la 1773
587. Păun Nicolae, (coord.), Uniunea Europeană în contextul unei lumi în schimbare. Fundamente istorice, valori, instituții, politici, București
588. Păun Nicolae, Ramona Bădilă – Dincolo de Europa. Conferința de Pace de la Paris 1946
589. Păun Nicolae– Instituțiile Uniunii Europene
590. Păun Nicolae – Actualitatea mesajului fondatorilor Uniunii Europene
591. Pârvu Marcel – Ghid practic de micologie
592. Partegiani Natale, Speciale Alberto – Coccaglio Alla ricerca delle origini
593. Papahagi Adrian – Metamorphoses
594. Pascariu Gabriela Carmen – Uniunea Europeană, Politici și piețe agricole
595. Pamfil Alina – Limba și literature română în gimnaziu
596. Pamfil Alina – Studiul limbii și literaturii române în nsecolul XX
597. Pantea Maria-Carmen – Copiii care muncesc în România
598. Pătruț Adrian – Știință, chimie, nanoclusteri
599. Pațulea Călin-Daniel – Briciole di Teologia Paolina
600. Pațulea Călin-Daniel – Coordonatele preoției greco-catolice – istorie si actualitate
601. Pecican Ovidiu – Ce istorie scriem
602. Pecican Oviidu – Troia Veneția Roma
603. Pecican Ovidiu – Poarta leilor. Istoriografia Tânără din Transilvania
604. Pecican Ovidiu – Arpadieni Angevini Românii
605. Pecican Ovidiu – Originile istorice ale regionalismului românesc ( vol I )
606. Pecican Ovidiu – Sânge şi trandafiri
607. Pecican Ovidiu – Europa o idee în mers
608. Pecican Ovidiu – România și Uniunea Europeană
609. Pecican Ovidiu – Rebel fara pauza
610. Pecican Ovidiu – Aspiration Approaches Achievements- The years of European Stduies in Cluj
611. Pecican Ovidiu – Darul acestei veri
612. Pecican Ovidiu – Realitati imaginate si fictiuni adevarate in Evul Mediu Romanesc
613. Pecican Ovidiu – Troia, Venetia, Roma,
614. Pellicer Laure – La demeure dans l’Europe Mediterraneenne
615. Pelkmans Jacques – Integrare Europeană, Metode și analiză economică
616. Periş D. Lucian – Aloisie Tăutu
617. Petean Mircea – Carta de la Jucu nobil
618. Petean Stefana – Maria – Cartea Stefanei
619. Petrescu Iustinian – Riscuri și Catastrofe naturale
620. Petrescu Nicolae – Primitivii
621. Petrescu Olivia – Labirinturi Posibile
622. Petrescu george – Consătenii mei, Români și Evrei
623. Petrescu Ruxandra Mălina – Politica agricolă comună : trecut prezent și viitor
624. Petrescu Ruxandra Mălina – Politici, instituții și legislație pentru mediu
625. Petrovai Ion – Multiculturalsim în Țara maramureșului
626. Petru Ioan – Ştefan Lupaşcu şi cele trei logici ale sale
627. Pintescu Alexandru – Stalin şi holocaustul roşu
628. Pop Lia – Comunicarea nelimitată: Filosofia
629. Poenar Augustin – Teorie, tactica, metodica
630. Pop Grigor P. – Școala Geografiă Clujeană
631. Pop-Bistrițeanul Irineu – Pavăza Credinței
632. Pop-Bistrițeanul Irineu – Împărăteasa cerului și mama noastră
633. Pop Horia – Programare în inteligența artificială
634. Pop Ioan-Aurel, Bolovan Ioan- History of Romania, Compendium
635. Pop Ioan-Aurel – Romanians and Hungarians from the 9th to the 14th Century
636. Pop Emil – pagini alese
637. Popa Catrinel – Labirintul de oglinzi
638. Popa Mircea, Trascu Valentin – Istoria presei romanesti din Transilvania
639. Popa Mircea
640. Popa Cristina Oana – Cooperare și securitate regională
641. Popescu Elena, Vasile Rus – Un hermeneut modern
642. Popescu Alexandru – Deutsch-Rumanische Kulturbeziehungen
643. Popescu Irinel, Pisoschi Aurel – O strategie pentru viitor / evaluarea institutiilor de invatamant superior
644. Popescu Gheorghe – Modeles de commerce international
645. Popescu Gheorghe – Neoclasicismul economic
646. Pompei Gavril – Vânt pieziș
647. Porumb Elena Marilena – Teoria si practica negocierilor
648. Porumb Elena Marilena – Capitalul uman si social
649. Petrea Dan – Obiect, metodă şi cunoaştere geografică
650. Potoceanu-Matiș Rodica- Lacrimile clovnului
651. Potolea Dan, necșu ioan, Iucu B. Romiță, Pânișoară Ion-Ovidiu – Pregătirea psihopedagocică, Manual pentru definitivat și gradul didactic II
652. Petrescu Iustinian – Palinologia terţiarului
653. Portnoff ANdre-Yves – Pariul pe inteligenţă urmat de Cărările inocenţei
654. Preda Radu – Semnele vremii
655. Presa Universitară Clujeană – Universitate și cultură
656. Presa Universitară Clujeană – Biserică, Societate, Identitate; in honorem Nicolae Bocşan
657. Presa Universitară Clujeană – Spiritualitate şi cultură europeană
658. Presa Universitară Clujeană – Romanian Review of Regional Studies, Journal of the Centre for Regional Geography, no. ! 2005, vol. II, no. I, 2006
659. Prevo Wilfred – Ways to Job Creation
660. Protase Dumitru – Din istoria militara a Daciei Romane
661. Puhalo Lazar – Dovada lucrurilor nevăzute
662. Pustet Friedrich Verlag – Handbuch des katholischen Kirchenrechts
663. Racoviţă Gheorghe, Şerban M., Viehmann I., Onac B. P. – Scărişoara
664. Radosav Maria – Livada cu rodii
665. Radosav Doru – Philobiblon( VIII-XII)
666. Raquez Olivier – Vivere il regno di dio al servizio degali altri
667. Rieser Hans-Heinrich – Temeswar ; Geographische Beschreibung der Banater Haupstadt
668. Karoksy Laszlo – Die Schmetterlinge Villachs
669. Rad Ilie – Aron Pumnul (1818-1866)
670. Ratzinger Joseph – Europa in criza culturilor
671. Ratzinger Joseph Benedict XVI – Interpretarea biblică în criză
672. Racoviţă Gheorghe Racoviţă, Stan Ana-Maria – Memoria Documentelor
673. Rad Ilie – Schimbari in Europa, Schimbari in mass-media
674. Rad Ilie – De la Moscova la New York
675. Rad Ilie – Jurnalismul cultural in actualitate
676. Radosav Doru – Cultură şi umanism în Banat1
677. Radosav Doru – Und keiner weiß warum
678. Ratiu Virgil – Cartea persoanelor
679. Rials Stephanie – Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului
680. Rotman Liviu – Evreii din România în perioada comunistă 44-65
681. Rotariu Traian, Iluț Petru – Ancheta sociologică și sondajul de opinie
682. Rotariu Traian – Demografie și sociologia populației- Structuri și procese demografice
683. Rotariu Traian – Demografie și sociologia populației- Fenomene demografice
684. Rotariu Traian, Bolovan Sorina Paula, Bolovan ioan – Populația României. Trecut, prezent, viitor.
685. Roth Harald – Mică istorie a Transilvaniei
686. Roșca D. D. – În filosofia românească
687. Rouaud Jean – L’imaginaire narratif
688. Remete George – Das schweigen als sein
689. Remete George – Suferința omului și iubirea lui Dumnezeu
690. Revista Cercului Literar – Anul I, Nr. 1-6
691. Ristoiu Dumitru, Cosma Constantin – Mediul – cercetare, protecţie şi gestiune ; Impactul factorilor fiyici şi bio-geo-chimici asupra dezvoltării durabile
692. Runcan Miruna – Studii de teatru și film
693. Rus Ioan _ tribute plătit speranței
694. Rust’haveli Shot’ha – the man in the panter’s skin
695. Salade Dumitru – Oameni între Oameni
696. Salaman Falah – The druze in the Middle East
697. Salagean Tudor – Masoneria in Transilvania
698. Salontai Sanda Mihaela – Mănăstiri dominicane din Transilvania
699. Sălăgean Marcela – Un diplomat regăsit
700. Sarbu Nicolae – De o suta de ori Banat
701. Schnarrer Johannes Michael – Komplexe Ethik 2
702. Schnarrer Johannes Michael – Komplexe Ethik 1
703. Schnapper Dominique – Ce este cetățenia ?
704. Schaefer Henry F. – Science and Christianity : Conflict or Coherence?
705. Schuman Robert – Pre Europu
706. Serghi Cella – Interviuri
707. Sienerth Stefan – Studien und Aufsatze zur Geschichte der deutschen Literatur und Sprachwissenschaft in Sudosteuropa , Band I, Band II
708. Sima Ana Victoria – O episcopie și un ierarh
709. Simion Gavrilă – Culturi antice în zona gurilor Dunării ( vol I )
710. Simon Simion – Fizica materialelor oxidice
711. Simu Petre – Despre flori si rasa
712. Simu petre – L’autobiobiographie
713. Simu Petre – Preafrumoasa nastere a poporului roman
714. Simu Petre – La plus belle naissance du peuple roumain
715. Sontag Susan – In America
716. Simuț Ion – Valențe Europene ale literaturii române contemporane
717. Silaghi Gheorghe Cosmin – Collaborative Multi-Agent Systems
718. Siru Puiu – Don Quijote de la Vrancea
719. Sirghie Anca – Radu Stanca si obsesia Thaliei
720. Sfichi Eugen – La pranz…masa tacerii
721. Spataru Ana – Oameni si umbre vol III
722. Spataru Ana – Oameni si umbre vol IV
723. Shaked Gershon – Modern Hebrew Literature
724. Stanciu Vasile – Muzica bisericeasca ortodoxă din Transilvania
725. Stanciu Alina – Graiul Enescian al amintirilor
726. Stangaciu Anca – Romania in contextual integrarii in structurile UE. Relatiile economice romano-italiene
727. Stangaciu Anca – Investitii si investitori italieni in Romania
728. Stiegler Barbara – Gender face politica
729. Stavinschi Magda – Perspective româneşti asupra ştiinţei şi teologiei
730. Stiftung Robert Bosch – Sprachen als Schlussel der Volkerverstandigung
731. Studia universitatis Petru Maior – Historia (7)
732. Steaua – nr. 5-6 anul 2002
733. Suciu Dumitru – Anul 1918 în Europa Centrală și Răsăriteană. Ideea de Europă unită
734. Schwartz Gheorghe– Filosofia comportamentului
735. Schwan Alexander – Information Phiosophie
736. Szegedi Edit – Tradiţie şi inovaţie în istoriografia săsească între baroc şi iluminism
737. Ștefănescu Doina- Olga, Adrian Miroiu – Manual de filozofie
738. Stratan Gheorghe – Galileu! O, Galileu!
739. Ștefănescu Alex – Istoria literaturii române contemporane 1941-2000
740. Şaguna Andrei – Coresponţa I/1
741. Şuteu Corina – A short guide to the romanian cultural sector today
742. Şurubaru Mihai – Manifestările dina nul 1904, din judeţul Neamţ, prilejuite de împlinirea a 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt
743. Șucaci Arpad Imre – Optimizarea proceselor din industria chimică
744. Taloș Ion – Cununia Fraților și nunta soarelui
745. Tanco Teodor – Candva ma voi intoarce acasa
746. Tanco Teodor – Academia romana 1866-2006 – Academicienii nasaudeni si bistriteni
747. Tanco Teodor – Academiaromana 1866-2006- academicienii nasaudeni si bistriteni
748. Tanco Teodor – Istoria presei romanesti a judetului Bistrita – Nasaud de la origini pana in 2004
749. Tanco Teodor – Soldati fara arme
750. Tarrosy Istvan – Regional Co-operation as Central European perspective
751. Tarrosy Istvan – After you voted, how would you play NATO?
752. Tarrosy Istvan – Social, Economiiic and Political cohesion in the Danube region in light of EU enlargement
753. Tarrosy Istvan – European higher Education in a Changing World
754. Tauras/Meyers/Bellers – Internationale Politik
755. Tătaru Ana– Prezentă la datorie. Dovezi ale faptelor unei românce Vol.IV
756. Tătar Doina – Inteligență artificială
757. Teodor Vidam – Tematizări ale Gândirii Etice Actuale
758. Teodorescu Dorin – Ecouri internaţionale la demiterea lui Nicolae Titulescu
759. Tepelea Ioan – poeme pentru cusut hainele anotimpurilor / poemes pour coudre les habits des saisons
760. Ternisien Jean A.– L’absolu
761. Tilly Charles – Revoluțiile europene(1492-1992)
762. Toderean Olivia – Itinierarii contestatare. Studii de teorie politica feminista.
763. Tomescu Baciu Sanda – Portrete din Nord
764. Tomi Marian Nicolae – Maramureșul de ieri până astăzi
765. Todor Fabian, Iuga Vasile – Orman
766. Tullia d’Aragona– Sonete si alte versuri
767. Ternisien Jean A.– Transphysique
768. Todea Alexandru – Luptele mele
769. Thiers Ghjacumu – In E Dite
770. Thom Norbert, Friedli Vera – Hochschulabsolventen / gewinnen, forder und erhalten
771. Theodorescu Răzvan – South East Europe- The Ambiguous Definitions of a Space
772. Tibor Marjovszky – Tanumanykotet az 50 eves Marjovszky Tibor tiszteletere
773. Timiș Vasile – Religie pentru clasa a XII-a
774. Timiș Vasile – Religie pentru vlasa a XI-a
775. Timiș Vasile – Evaluarea
776. Timiș Vasile – La reconciliation
777. Tiron Viorela Codreanu – Ochiului Somnului- Darul Iubirii
778. Trinh Xuan Thuan – Melodia secretă şi omul a creat universal
779. Toth Mihaly – Getting Ready for Accession
780. Turcuș Șerban – Saint Gerard of Cenad
781. Turcuş Şerban – Sfântul Scaun şi românii în secolul al XIII-lea
782. Turcuş Şerban – Sinodul General de la Buda (1279)
783. Turdean Graziella Liana – Biosenzori amperometrici
784. Ţârăi Virgiliu – Alegeri fără opţiune
785. Universitatea Babeş – Bolyai – Contribuţii botanice
786. Vartic Ion – Cioran Ingenuo y Sentimental
787. Valsan G. – Studii antropogeografice etnografice si geopolitice
788. Venidaș Traian – Echinoxismule
789. Vianu Ion – Blestem si Binecuvantare
790. Vida RAdu – Preumblare in Occitania
791. Vida Radu – Din vraja iubirii, anii
792. Vinteler Onufrie – Aforisme
793. Vinteler Onufrie – Anecdote
794. Vinteler Onufrie – Portrete si carti
795. V. Lk. Varga Attila – Chronica Aulae Episcopalis Timisoaraensis
796. Vasiu Angela, Constantin – Logica terțiului inclus
797. Vasiu Angela, Adrian – Matematica Sacră
798. Vancea Ioan – Pastorale și circulare 1865-1869
799. Văetiși Șerban – Noile teorii etnografice și conceptul de descriere a culturii
800. Vatra – 9-10 anul 2005 ; nr. 8 – 2006, nr. 9 anul 2006 ; nr.6 anul 2006 ; nr. 11-12 anul 2006 ;nr. 6 anul 2007 ; nr. 8 anul 2007 ; nr. 9-10 anul 2007 ;nr. 11 anul 2007 ; nr. 1-2 anul 2008 ; nr. 3 anul 2008 ; nr. 5 anul 2008, nr. 7-8 anul 2009
801. Vasiliu Gabriel – Sextil Puscariu in gandirea contemporanilor
802. Vedinaș Traian – Proiecte și paradigme în gaândirea socială românească
803. Vereş Otniel-Laurean – Scurtă monografie a comunităţii bisericilor creştine baptize din zona Bihor de la începuturi până în 1961
804. Vetișanu Vasile – Deschideri filosofice în cultura tradițională
805. Vekov Karoly – Locul de adeverire din Alba-Iulia
806. Vieillard-Baron Jean-Louis– Art et Esprit dans la Philosophie de Hegel
807. Vlas Natalia – Ce sunt românii ?
809. Vlas Natalia – Globalizarea si religia la inceputul secolului XXI – 2 exemplare
810. Voia Vasile – Aspecte ale comparatismului românesc
811. Voicu Mihail – Conexiuni
812. Voicu Mihail – Secolul XXI sau Cum descinde secolul XXI din mileniul II
813. Vidam Teodor – Lucian Blaga și filosofia europeană a secolului XX
814. Viehmann Iosif – Speleologie generală – cunoaşterea peşterii
815. Voloş Mugur – Filosofia Social-Politică a generaţiei 27
816. Vlad Şerban – Nicolae – Tipologia şi gestiunea resurselor minerale metalifere
817. Waldman Felicia – Studia Hebraica ( 1, 2, 3, 8)
818. Ward David – The Bologna Process. An Americam Perspective
819. Wegner Manfred – Bankrott und Aufbau
820. Weisloger Eric – Trandisciplinarity in science and religion
821. Windisch Rudolf – Studii de lingvistica si filologie romaneasca
822. Wittstock Joachim- Bitte um baldige nachricht
823. Weber Georg Medaillon – Cercetări despre Transilvania și despre sași de Georg și Renate Weber
824. Weber Georg – Soziale Hilfe- Ein Teilsystem der Gesellschaft?
825. Werner Klaus – Erfahrungsgeschichte und Zeugenschaft
826. Wentzlaff-Eggerbert Christian – El proyecto de una idetidad europea : coneptos de la idetidad cultural
827. Woyke Wichard – Europa-Lexikon
828. Zăpârțan Liviu-Petru – Realțiile internaționale
829. Zieger Antonio – Storia della Regione Tridentina
830. Zach Krista– Modernisierung auf Raten in Rumanien
831. Zaharia D. N. – Iasul vernisajelor I
832. Zajonc Arthur – Noua fizică și cosmologie
833. Zrkadla Rovnobezne – Oglinzi paralele
834. Filosofsky fakultet
835. Caiete de antropologie istorica- Oamenii și moartea în societatea românească
836. 100 Voices _ a decade of Insipartion and Achievements in Higher Education
837. Social Anthropology vol.15
838. Strategic și operațional, Consiliul Academic : Proiect, Realizări, perspective 2004-2008, UBB
839. Documente preluate din arhiva CNSAS – Nicolae Mărgineanu- Un psiholog în temnițele comuniste
840. Konfluenzen
841. Omagiu Părintelui Prof. Univ. Dr. Ioan I. Ică
842. Cultures and faith
843. Cultural and Educational Rights in the enlarged Europe
844. Livres et revues d’Italie
845. Euro Polis
846. Education and creativity for a knowledge society
847. Penser l’Europe – seminaire international
848. Colecţia Românii din Paris: Claude Sernet, Brauner Victor, Emil Cioran, Mircea Eliade, Fondane Benjamin
849. Transilvenien Reviwes (1-4)
850. Studia Universitatis Babeş-Bolyai
851. Anuarul Şcolii Doctorale de Filosofia Politicii
852. Analele Societatii Nationale de biologie celulara,2002 vol. VII, nr. 1, nr. 2, 2008 vol XII
853. Buletinul Societatii Nationale de Biologie Celulara, nr. 36 iunie 2008
854. Current problems in cellular and molecular biology
855. Educație si creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere
856. Arches (2-7)
857. Conscience at liberte (62-68)
858. Gruppo Ecumenico Cristiano Ebraico 1982-2002
859. Caiete de antropologie istorica – Anul I , nr.2 ; Anul II nr. 2 (4) ; Anul III – nr. 1-2 (5-6) ; Anul IV, nr. 1 (7) ; Anul VI nr. 1-2 (10-11)
860. Anuarul de istorie orala – VII, VIII
861. Revista de istorie militară – 1-2 (2007) , 3-4 (2007)
862. Anuarul institutului italo-român de studii istorice – I, II, III
863. Universitatea Babeş – Bolyai – caietele echinox, volumul 4, vol. 9, 10, 11, 12,14,15
864. Din Istoria Universităţii Clujene – colecţie coordonată de Toader Nicoară & Istvan Csucuja
865. Vino mai aproape (S.P.E.R)
866. IN MEMORIAM : MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA 1873-2003
867. Sziromesoben – Egyetemi Versantologia
868. IDC Press – Tutti Gli Anni Di Svego
869. IDC Press – Studi Italiano–Romeni 4
870. Journal of Central European History – vol XIII, no. 1-2, 2006
871. Școala Memoriei 2015
872. Rezistența anticomunistă din Apuseni
873. Rezistența armată anticomunistă din România. Mărturii
874. Alburnus Maior I
875. The World-Class University and ranking: aiming beyond status
876. Silvae Continentis
877. Omagiu profesorului septuagenar Victor Iancu
878. Romanian Journal of European affairs
879. L’eredita di Traiano – Atti del Convegno Internazionale di Studi Bucarest, 6-7 giugno 2007
880. Revista de cultura Vatra – Trei decenii de poezie
881. Societatea culturala « Lucian Blaga » Cluj Napoca – Meridian Blaga II
882. Violet on the mountain – an anthology of georgean folk poetry
883. Intalniri cu Mircea Eliade – volum coordonat de Mihaela Gligor si Mac Linscott Ricketts
884. Festivalul National “Eterna Epigrama” – “Cuget, deci exist, dar nu mai resist”
885. Presa Universitara Clujeana – Klausenburger Beitrage zur Germanistik – Deutsches theater im donau – karpatenraum
886. Presa universitara clujeana – Klausenburger Beitrage zur Germanstik – “ Erliegst du der gotter abgeschiedenheit”
887. Casa Cartii de stiinta – klausengurger beitrage zur germanistik I herausgegeben von
888. Intalniri intre filologi romani si germani – Cluj-Napoca, 24-26 mai 2002
889. Editura universitatii din Oradea – Frontierele spatiului romanesc in context European
890. Programul FreeEx Libertatea Presei in Romania 2005
891. Istorie – Ghid pentru pregatirea concursurilor si olimpiadelor scolare
892. Egy europai alkotmany fele. Agora II
893. Universitatea Babes/ Bolyai Cluj Napoca, Institutul German seria Karl Kurt Klein 2 – Deutsche regionalliteratur im banat und in siebenburgen im vielvolkerraum
894. Anuarul asociatiei profesionistilor din presa Cluj 2005
895. Curente si tendinte in jurnalismul contemporan, volum ingrijit de Ruxandra Cesereanu
896. Nivel Prag – Politici lingvistice, Strasbourg
897. Journal of Literary Semantics an international review, editor Michael Toolan
898. Intalniri intre filologi romani si germani – actele colocviului de la Cluj Napoca 24-26 mai 2002
899. Întlnirile Europene de la Cluj (edițiile I și II)
900. Europe’s Constitutional Crisis : International perspectives second edition
901. Unsere Vision von Europa 2020
902. Theorie et pratique du gouvernement constitutionnel : La Frane et les Etats-unis
903. Universitatea Babes-Bolyai = Uberlegungen zum literaturunterricht im bachelor-studium des Bologna – Prozesses
904. Zeitschrift fur Siebenburgische Landeskunde
905. Politikon- The IAPSS Journal
906. European Integration Studies- A publication of the University of Miskole vol.2 no.2 2003
907. Die Neue Gesellschaft frankfurter hefte(1/2, 1,3,9,10)
908. Șansa României-oamenii. Reprofesionalizarea României II – Raport al Institutului de Proiecte pentru inovație și Dezoltare
909. New trends in advanced materials
910. Gender Face politica – dr Barbara stiegler
911. Itinerarii contestatoare – Studii de teorie politica feminist
912. Melting Pot – no.9, no.10
913. Nims Now International – vol. 3 , no. 7, 2005; vol. 4, no. 4, 5, 10, 12 – 2006; vol. 5, no. 3, 5, 6, 12 – 2007; vol. 6, no. 6, 7 – 2008, 2009 – March, Nims 21
914. Ecole Franco – Roumaine de magnetisme
915. Tskuba Science City
916. Știință, industrie, tehnologie nr.2/2006
917. These presente par Simion Astilean
918. Isotopic and Molecular processes
919. Proceedings of “Bolyai 200” International Conference on Geometry and Topology
920. Revista de politica științei și scientometrie vol I, nr.1 2003, vol V, nr. 4 2007
921. Geographia Technica 2006- no.2, 2007 – No.1, no. 2, 2008 – no. 1, 2008 – no. 1
922. Studii și cercetari de fizică/ Romanian reports in physics
923. 4th conference on elementary processes in atomic systems
924. 5th European conference on the conservation of wild plants in europe
925. Tehnologii și echipamente pentru evaluarea și protecția mediului
926. Review of the European plant conservation strategy
927. Important plant areas in central and eastern Europe
928. Proceedings of the International Conference in Memoriam Gyula Farkas
929. International Conference on Nonlinear operators, differential equations and applications
930. The nuclear energy agency
931. AEN Rapport annuel 2002
932. Far energia
933. Foren 2006, WEC Regional Energy Forum
934. Mesagerul energetic – Anul VIII, Nr. 82, August 2008; Anul VI, nr. 61, Noiembrie 2006, Anul VI, Nr.55, mai 2006, Anul VI, nr. 52, Februarie 2006, Anul V, nr. 46, August 2005, Anul V, nr. 50, Decembrie 2005
935. Societatea Informațională Europeană
936. 200 years since the birth of Bolyai Janos
937. Actele Simpozionului “Directii si perspectivele ale slavisticii din Romania”
938. Calendar Astronomic 2006
939. Topics in Mathematics, computer science and philosophy – 2 exemplare
940. Fixed point theory – vol. 9, no. 2./2008
941. Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca – Studii Literare
942. Mediterana vol. I
943. Alternative antropologice si etnologice in cercetarea culturilor
944. Journal of South-east European Studies , Academie Roumanie
945. Handworterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland
946. Secolul 20 Politicul
947. Axa Noua Românie la Marea Neagră
948. Drept și cultură
949. Epistemologia si analiza logica a limbajului stiintei
950. Idei Romanesti, produse si tehnologii in perioada 2004-2007
951. Europaische rundscahu
952. Proceedings of the International Conference on Modules and Representation Theory
953. Regard Magazine no. 36, iulie 2008
954. Romanian Journal Of Population Studies ( vol I no 1-2 2007, vol II no1-2 2008, Vol III no 1 2009)
955. Le tappe di una vita per solidarieta 1975-2002
956. Lettera Internazionale 97
957. Revista Familia – 2008, nr. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10. 2009, nr. 3, 5, 5, 6fv
958. Buletin stiintific al studentilor- Universitatea Ioan Slavici Timisoara
959. Buletin stiintific al studentilor- Universitatea Ioan Slavici Timisoara
960. Reteaua Naționala de Inovare și Transfer Tehnologic
961. Universitatea din Oradea – Trepte spre viitor!
962. National Museum of Emerging Science and Innovation – Concept Book
963. Ansamblul Foltcloric Mara – 40 de ani de existent
964. Find the right venue for your event
965. Muzeul Astra – Abecedar si dictionary etimologic
966. Babeș-Bolyai University – Curricula 2003
967. The future of Southeast Europe – Bergedorf Round Table| Minutes of meeting no.123
968. Europartener- Centrul Regional de Dezvoltare și Afaceri Româno-Franceze Cluj-Vichy
969. Social Policies in a time of transformation- Goethe Institute Krakow 1993
970. Nations in transit 2006 Democratization from Central Europe to Eurasia
971. Altera 20/21 anul IX. 2003 – Integrarea Europeană și Statutul minorităților
972. Deutsche Schullbucher aus Siebenburgen
973. Evaluarea costurilor și beneficiilor aderării României la UE (11 exemplare)
974. Romanian-Norwegian relations, diplomatic documents 1905-1947
975. European Integration and the European mind: cultural hegemony or dialogue of cultures part III
976. Transitions Studies Reviwe vol. 12 nr.2 2005
977. Europe’s world (3 exemplare)
978. Studia Unoiversitatis UBB (3 exemplare)
979. Russian Analytica (4 exemplare)
980. Valogatott tanulmanyok
981. Aki a gondolatokat tettre valtja, PTE FEEK,2007
982. Jurnalul Institutului de Studii Regionale\
983. Cluj University press – Philobiblon vol XII 2007 4 exemplare
984. L’Universita Cattolica a 75 anni dalla fondazione / Riflessioni sul passato e prospettiv er il futuro
985. The Management of University Integrity
986. Past, Present and Future of the Magna Charta Universitatum / Celebrations of the XX Anniversary of the Magna Charta Universitatum
987. Liga Tinerilor Romani de Pretutindeni, Centrul pentru Educatie Democratica – Scoala Romaneasca Pretutindeni / ghidul institutiilor de invatamant romanesc
988. Esprit – Universites : vers quelle autonomie?
989. Regards sur l’Universite de Geneve 1559 – 2009
990. UBB Reforma de Curriculun 2005 – 2008 SERIA COMMUNITAS / 2 exemplare
991. The institutional evaluation of the « Babes – Bolyai » University 2001 – 2 exemplare
992. European Academy of Sciences and Arts – Activities 2008
993. Consiliul Academic , Universitatea Babes-Bolyai – Strategic si operatonal 2004 – 2008 / 3 exemplare
994. Universitatea babes – bolyai – Educatia 21 Nr. 3 / 2006
995. Universitatea babes – bolyai – Educatia 21 Nr. 4 / 2007
996. Universitatea babes – bolyai – Educatia 21 Nr. 7 / 2009
997. Anii reformei si ceea ce a urmat – analize, masuri si programe educationale
998. The reform of the romanian education – the reform now year 1998 – Romania the ministry of education 2 exemplare
999. Pentru un spatiu European al invatamantului superior – de a magna charta universitatum la comunicatul de la Praga / 5 exemplare
1000. Deutschsprachige Studiengange an Hochschulen In Rumanien
1001. Reforma Invatamantului Romanesc – reforma “acum” annul 1998 / 2 exemplare
1002. Reforma Invatamantului Romanesc – reforma “acum” annul 1999
1003. EUA Bologna Handbook – Making Bologna Work
1004. Babes – Bolyai University – Curricula 2003
1005. Journal of cognitive and behavioral psychotherapies * vol III no2, vol VII no2
1006. Cogniție, Creier, Comportament vol VII no2
1007. Transilvanian Journal Of Psychology – Special Issue on Dynamic Assessment
1008. Sociologie Românească, vol II nr 1, 2
1009. Transylvanian Review of Administrative Sciences
1010. Studia Universitatis Babes-Bolyai NEGOTIA
1011. Apstract 2008, 2007
1012. Modificari Structurale si Performanta Economica in Romania I, II
1013. Aeconomica I, 2004, anul XIII ; 3 anul XIII 2004
1014. Sisteme si subsisteme informatice manageriale vol. I, II coord. Sabin Goron
1015. Evaluarea calitativa, eficienta si fiabilitatea produselor informatice coord. Sabin Goron
1016. Romania as a tourist destination and the Romanian hotel industry
1017. Primul Deceniu al Reformei Bancare din Romania vol. I, II
1018. Annual report national bank of Romania
1019. Babes-Bolyai University – studii si cercetari economice
1020. Babes-Bolyai University – Small and medium enterprises in European economics
1021. Studii de caz – Impactul investitiilor straine directe asupra resursei umane din industria prelucratoare din Romania
1022. Integrare economica europeana vol. III – Mediul european al afacerilor
1023. Universitatea Babes-Bolyai – Management general
1024. Cu si despre Gheorghe Dragos
1025. Society and economy; vol. 25 nr. 1, nr. 2
1026. Topul firmelor. Editia 2006
1027. Security Europe 06-07
1028. Tintirea directa a inflatiei in Republica Ceha, Polonia si Ungaria: implementare si performante
1029. Revista studentilor de la FSEGA, nr. 1/06
1030. Romania as a tourist destination and the romanian hotel industry
1031. Sipozionul de istorie si civilizatie bancara ‘’Cristian Popisteanu’’ vol. 1, 2
1032. Bazele prelucrarii informatiilor si tehnologie informationala
1033. The world-class university and ranking: aiming beyond status
1034. Universitatea Babes-Bolyai – Studii si cercetari economice, vol. XXVIII – XXIX
1035. Alternative antropologice si etonologice in cercetarea culturilor – studii si comunicari
1036. Deutschsprachige. Studiengange an der Babes-Bolyai Universitat, 3 exemplare
1037. UBB Reforma de Curriculum 2005 – 2008 ; 2 exemplare
1038. EUA Bologna Handbook. Making Bologna Work.
1039. The institutional Evaluation of the Babes-Bolyai University 2001, 6 exemplare
1040. Universitatea Babes-Bolyai – Place de la francophonie dans l’enseignement universitaire
1041. Cartea Universitatii Babes-Bolyai. 2002, 2003
1042. Studii Europene la Universitatea Babes-Bolyai
1043. Babes-Bolyai Universitat, 2006, 2 exemplare
1044. UBB 2007-2011. Towards a dynamic and competitive university, 3 exemplare
1045. International Evaluations at Babes-Bolyai University, 2 exemplare
1046. Babes-Bolyai University – Magyar Tagozat 1999/2000 ; 2003/2004
1047. Babes-Bolyai University – For a European Language Policy
1048. The internalisation at Babes-Bolyai University
1049. UBB – European research Institute, 15 exemplare
Teze de doctorat:
1. Muresan Vlad – Relativismul Juridic
2. Popescu Ligia Gabriela – Comportamentul religios – de la psihologie la o perspectiva transdisciplinara
3. Moldovan Mihai Vlad – Hermeneutca la F.D.E. Schleiermacher
4. Rusu Stefan – Criza poststructuralista a subiectului. Cercetare asupra filosofiei lui Gilles Deleuze
5. Ilies dan Alexandru – Sur le chemin du palais
6. Ciprian Calin Bogdan – Identitatea. Abordari ale identitatii
7. Merutiu Monica Delia – Mostenirea Iudeo-Crestina a Europei
8. Gyemant Maria – Intentionnalite et inconscient
9. Oana Maria Albescu – Etica în afacerile internationale contemporane. Practicile multinaționalelor la inceputul secolului XXI
10. Păun Ciprian – Îmbogățirea fără justă cauză. Studiu comparativ în dreptul român și german

11. Deschamps Anik – L’Europe Centrale des Francais, vie et mort d’un concept geopolitique, 1803-2003, vol. I, II, III, vol. IV – 2 exemplare

Carti Xeroxate:
 
1. Anderson Victor
2. Ausgabe Vollstandige – Die liebe in der wahrheit die sozialenzyklika ‘’ Caritas in veritate’’
3. Bensussan Gerard – Le temps messianique
4. Bobbio Norberto – Le futur de la democratie
5. Boulnois Olivier – Genealogies du sujet de Saint Anselme a Malebranche
6. Boudon Raymond – Renouveler la democratie
7. Bouretz Pierre – Temoins du futur – Philosophie et messianisme
8. Dewey John – The middle works 1899-1924
9. Dewey John – Early essays and The study of ethics
10. Denz Hermann – Die europaische seele
11. Feher M. Istvan – Archeologie du sujet I, II
12. Gardner Howard – 5 Minds for the future
13. Goblot Edmond – La logique des judgements de valeur
14. Goodman-Thau Eveline – Eine rabbinerin in Wien
15. Goodman-Thau Eveline – Arche der unschuld
16. Goodman-Thau Eveline – Erbe und Erneuerung
17. Habernas Jurgen – Zwischen naturalismus und Religion
18. Habermas Jurgen – Dialektik der sakularisierung
19. Houtlosser Peter – Dialectic and rhetoric
20. Husserl Edmund – Einfuhrung in seine Phanomenologie
21. Jacobi F. H. – Oeuvres philosophiques
22. Jacobi Rainer-M. E. – Geschichte zwischen Erlebnis und Erkenntnis
23. Kastoryano Riva – Quelle identite pour l’Europe?
24. Kung Hans – Der Islam
25. Laqueur Walter – The last days of Europe
26. Luckner Andreas – Martin Heidegger. Sein und Zeit
27. Menand Louis – The metaphysical club
28. Minica Stefan – Strategic Reasoning
29. Peacocke Arthur – Theology for a scientific age
30. Pinto C. Robert – Argument, inference and dialectic
31. Presa Universitara Clujeana – Topics in mathematics, computer science and philosophy
32. Ratzinger Joseph – Jesus de Nazareth
33. Ratzinger Joseph – Dialectica secularizarii
34. Salome Andreas – Friedrich Nietzsche a travers ses oeuvres
35. Schmitt Carl – La Notion de politique
36. Stiglitz Joseph – Making globalization work
37. Valadier Paul – Nietzsche et la critique du Christianisme
38. Worthing Mark William – God, Creation, and Contemporary physics
39. Babes Bolyai University – Globalis, Globality, Globalization. Ten Years of European Studies in Cluj
40. Politicile identitare si definirea identitatii in Uniunea Europeana
41. Deutsches Kulturzentrum Klausenburg
42. Zeitschrift fur religions – und Geistesgeschichte
43. United Nations University Council Handbook 2008
44. A new vision f higher education for Turkey
45. Universitatea Babes – Bolyai Cluj Napoca – the institutional development of the Babes – Bolyai University
46. Universitatea Babes – Bolyai Cluj Napoca – Raport privind activitatea administratiei universitatii pe annul 1999
47. UBB INFO Cluj Napoca RECTORATUL – Buletin Statistic
48. Universitatea Babes – Bolyai Cluj Napoca – Small and Medium Enterprises in European economies
49. Universitatea Babeș-Bolyai , Facultatea de Stduii Europene, Secția RISE – Feminism. Concepte și perspective
50. Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca – Jean Starobinski, doctor honoris causa, 30 iunie 1995
51. Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca – Raymond Trousson, doctor honoris causa, 11 octombrie 1996
52. Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca – Adriano Bausola, doctor honoris causa, 24 iunie 1994
53. Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca – Shalomo Avineri, doctor honoris causa, 5 iulie 1995
54. Strategia de dezvoltare a resurselor umane in Universitatea Babes-Bolyai 2008-2012
55. Development towards joint degrees at Babes-Bolyai University
56. Cercetarea Stiintifica la Universitatea Babes-Bolyai. Strategia cercetarii 2005-2010. Regulamente, metodologii, proiecte.