Admitere

Calendar Admitere 2022

Sesiunea din Septembrie 2022

5 – 9 septembrie 2022: înscrierea candidaților la concursul de admitere la școlile doctorale de care aparțin
12 septembrie 2022: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*
16 – 20 septembrie 2022: confirmarea ocupării locurilor
3 octombrie 2022: înmatricularea candidaților admiși
* După desfășurarea probelor de concurs, fiecare școală doctorală este obligată să anunțe rezultatele admiterii pentru a se putea respecta dreptul la contestații. Eventualele contestații, în cazul probelor scrise, se depun la Școala Doctorală de care aparține conducătorul de doctorat la care s-a înscris candidatul, în termen de 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, iar rezultatele acestora se comunică în maximum 2 zile lucrătoare după încheierea termenului de depunere a contestațiilor

Date importante!

Programarea probelor din cadrul concursului de admitere pe conducători de doctorat:

  1. dr. habil. Melania-Gabriela Ciot: probă scrisă – 9:00-10:00, interviu: 10:00-11:00
  2. dr. Mircea Brie: probă scrisă: 9:00-10:00, interviu: 11:00-12:00
  3. dr. Ovidiu Pecican: probă scrisă 9:00-10:00, interviu 12:00-13:00
  4. dr. Valentin Naumescu: probă scrisă: 14:00-15:00, interviu: 15:00-16:00
  5. dr. Sergiu Mișcoiu: probă scrisă: 14:00-15:00, interviu: 16:00-17:00

Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat. Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat!

Procedura de admitere la doctorat implică și depunerea/transmiterea dosarului (fizic) de înscriere la școala doctorală, cu excepția admiterii în condițiile stării de alertă/urgență. Dosarul trebuie să fie complet. Demersurile de pe platforma de preînscriere online nu sunt suficiente pentru înscrierea la doctorat.

Mai multe informații privind procesul de admitere, taxe, acte necesare, găsiți pe site-ul ISD: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/

 

Documente necesare pentru înscriere Admitere 2022

Documente scanate necesare:
• fișă tip de înscriere (semnată);
• cerere de înscriere (care conține și declararea etniei) conform modelului de pe website-ul Institutului de Studii Doctorale – numai pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome;
• Curriculum Vitae şi lista lucrărilor;
• diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
• diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia;
• diplomă de master/studii aprofundate și suplimentul la diploma de master/foaia matricolă;
• certificatul de naștere;
• certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naștere prin căsătorie);
• carte de identitate;
• declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
• dovada achitării taxei pentru concursul de admitere (înscriere şi procesare);
• alte acte stabilite prin metodologia proprie a şcolilor doctorale şi a Institutului de Studii Doctorale prin Metodologia de admitere la studii universitare de doctorat.

Atenție! Toate documentele necesare pentru înscrierea la doctorat vor fi scanate și trimise pe adresa de e-mail a secretariatului școlii doctorale gianina.joldescu@ubbcluj.ro. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Pentru mai multe informații, vă lăsăm datele noastre de contact:

Gianina Joldescu

E-mail: gianina.joldescu@ubbcluj.ro

Telefon: 0264-593770

Adresă: Facultatea de Studii Europene Str. Em. De Martonne nr. 1, 400090, Cluj-Napoca.