Admitere

Relații internaționale și studii europene în limba română –  invătămant la distanţă

Criterii de admitere:

  1. Scrisoare de motivaţie. Rezultatul se comunică pe loc (admis/respins)
  2. Media aritmetică cu patru zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului (100 %)

DESCARCA MODEL DE SCRISOARE DE MOTIVATIE

Scrisoarea de motivatie se va depune la înscriere și se va evalua de către o comisie desemnată de conducerea Facultății de Studii Europene.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

  • Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat
  • Criteriul B: nota examenului scris la disciplina “Limba și literatura română” din cadrul examenului de Bacalaureat