Cadre didactice

care predau la Învățământ la Distanță

Conf. dr.
Adrian CORPĂDEAN

Decan Facultatea de Studii Europene

Prof. dr.
Sergiu MIȘCOIU

Prof. dr.
Valentin NAUMESCU

Conf. dr. Laura HERȚA

Conf. dr. Nicoleta
RACOLȚA-PAINA

Conf. dr. Delia FLANJA

Lect. dr.
Monica BURCĂ-VOICU

Director studii Învățământ la Distanță

Lect. dr.
Mihaela OPRESCU

Lect. dr.
Romana CRAMARENCO