contact

Universitatea Babeș-Bolyai

Facultatea de Studii Europene

Adresa:  Strada Emmanuel de Martonne nr. 1,Cluj-Napoca,  RO- 400090

Director de studii ID

Lect. dr. Monica Burcă Voicu  

monica.voicu@ubbcluj.ro

Secretariat ID (anii I, II)

Luminița Rodica RUSU

rodica.rusu@ubbcluj.ro

Secretariat ID ( anul III) 

Ramona Friedmann

ramona.friedmann@ubbcluj.ro

social media

Facultatea de Studii Europene

Admitere

Facultatea de Studii
Europene Învățământ la distanță