Arhiva DG REGIO

Arhiva DIGI REGIO a fost donată Institutului de Relații Internaționale și Studii de Arie în anul 2011 împreună cu echipamentul aferent (două scannere de microfișe dotate cu un panou de control ce permite ajustarea parametrilor de scanare a microfișelor şi imprimarea acestora). Fiind unică la nivel regional dar și pentru zona excomunistă, aceasta conține peste 10.000 de documente ale Comitetului European al Regiunilor în limbile de circulație UE ce sunt disponibile spre consultare atât cercetătorilor din țară, cât și celor din strainătate.
Începând cu 2020, arhiva DG-Regio a fost inclusă în platforma rUBB a elementelor de infrastructură strategică de cercetare.

Arhiva DIGI REGIO este gestionată de către Institutul de Relații Internaționale și Studii de Arie beneficiind de un spațiu dedicat în cadrul Facultăţii de Studii Europene, Strada Emmanuel de Martonne nr. 1, etajul 2, Cluj Napoca. Documentele pot fi consultate zilnic între orele 10.00–16.00. Pentru programări va rugăm să trimiteți un email la adresa: researchinstitute.euro@ubbcluj.ro

Personal de specialitate: cercetător ştiinţific dr. Oana Poiană