Scurt istoric

IRISA a fost înființat în anul 2003 sub denumirea de Institutul de Cercetări Europene (ICE)  iar în 2016 a fost reacreditat ca o unitate de cercetare-dezvoltare şi inovare de excelenţă, în cadrul Facultăţii de Studii Europene. Activitate ştiinţifică a Institutului s-a desfășurat prin intermediul  numeroaselor granturi ştiinţifice naţionale şi internaţionale și a studiilor realizate în domeniul relațiilor internaționale și a studiilor europene. 

Începând cu 2012, în cadrul Institutului funcţionează o unitate de cercetare proprie institutului în jurul celor 2 poziţii de cercetător ştiinţific și o bibliotecă cu un număr impresionant de volume, cu dotări specifice cercetării avansate. În 2011 Comisia Europeană a donat Institutului/Facultăţii întreaga arhivă a Comitetul Regiunilor, aceasta fiind singura arhivă de acest gen din țară. Începând cu 2020, arhiva DG-Regio a fost inclusă în platforma rUBB a elementelor de infrastructură strategică de cercetare. Institutul editează împreună cu Facultatea de Studii Europene revistele: On-line Journal Modelling the New Europe, Synergies Roumanie, Studia Europaea toate 3 fiind cotate în baze de date internaţionale 

La începutul anului 2022, Institutul de Cercetari Europene a fost restructurat și a primit denumirea de Institutul de Relații Internaționale și Studii de Arie (IRISA). Schimbarea numelui face parte dintr-un proces mai amplu de rebranding, care coincide cu o reorientare strategică și revigorare a resurselor IRISA.