Misiune și obiective

IRISA este o instituție publică de cercetare care efectuează cercetare academică fundamentală avansată în domeniul relațiilor internaționale și a studiilor de arie. IRISA face parte din infrastructura strategică de cercetare a Universităţii Babes-Bolyai (Platforma-r UBB) şi este inclus în reteaua distribuită a unităţilor de excelenţă ale Institutului de Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie (STAR-UBB). Institutul funcționează în cadrul Facultății de Studii Europene reunind un număr semnificativ de cercetători, cadre didactice, studenți doctoranzi din cadrul UBB, din țară dar și din străinătate. Membrii institutului sunt arondați celor 8 grupuri de cercetare în jurul cărora Institutul își desfășoara activitatea. 

Misiune 

Misiunea IRISA este aceea de a contribui la obținerea excelenței în cercetare în domeniul relațiilor internaționale și a studiilor de arie prin crearea unui mediu academico-științific performant care să permită realizarea unor activități și proiecte de cercetare recunoscute la nivel național și internațional.  

Obiective  

  • Realizarea unei cercetări avansate în domeniul relaţiilor internaţionale și a studiilor de arie.  
  • Diseminarea și valorificarea expertizei membrilor IRISA prin editarea de volume individuale şi colective, organizarea de evenimente științifice la nivel naţional şi internaţional, publicarea de articole în revistele proprii şi în alte reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, inclusiv articole şi luări de poziţie în presa scrisă şi audio-vizuală cu privire la evoluţiile proceselor globale. 
  • Creșterea gradului de informare asupra principalelor problematici din domeniul relațiilor internaționale și a studiilor de arie atât în rândul profesioniștilor din mediul academic, cât și pentru publicul larg și practica diplomatică internațională.