Proiecte de cercetare

NAȚIONALE

PN III – Program 4 – Cercetare Fundamentală și de Frontieră – Proiecte de Cercetare Exploratorie (PCE 2020), Numar proiect: PN-III-P4-IDPCE-2020-0608, Titlu proiect: Transferarea modelului de integrare europeană dinspre Europa central răsăriteană către Balcanii de Vest, Membrii IIRISA implicați în proiect: director proiect conf. univ. dr. Corpădean Adrian-Gabriel, cercetători conf. univ. dr. Herța Laura, conf. univ. dr. Paula Mureșan, conf. univ. Delia Flanja,  lect. dr. Elena Rusu.

7.1.2. PN III – Program 4 – Cercetare Fundamentală și de Frontieră – Proiecte de Cercetare Exploratorie (PCE 2020), Numar proiect: PN-III-P4-ID-PCE2020-2174, Titlu proiect:  Analiza inteligentă și predicția criminalității economice și financiare într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic, Membrii IRISA implicați în proiect: director proiect: prof. univ. dr. Achim Monica Violeta, cercetători prof. univ. dr. Sorin Borlea și conf. univ. dr. Păun Dragoș.

ID contract 52M/24.10.2017, Perioada de desfășurare 26.10.2017-27.10.2017, Titlu proiect: „Dezintegrare și integrare în Europa Centrala și de Est (DIECE). O perspectiva istorica asupra viitorului Uniunii Europene. Configurarea Europei de mâine-idei, considerații și strategii ale dialogului dintre generații”, Responsabil manifestare ştiintifică UBB Prof. univ. dr. Nicolae Păun.

ID contract 72M/23.10.2018, Perioada de desfășurare 26.10.2018-28.10.2018, Titlu proiect: „Dezintegrare și integrare în Europa Centrală și de Est   (DIECE)”. „Reverberații totalitare în Europa Centrală și de Est”, Responsabil manifestare ştiintifică UBB Conf. univ. dr. Laura Herţa.

ID contract 39M/14.11.2019, Perioada de desfășurare 28.11.2019-29.12.2019, Titlu proiect: „Dezintegrare și integrare în Europa Centrală și de Est (DIECE)”. „Actualitatea cooperarii regionale”, Responsabil manifestare ştiintifică UBB Prof. univ. dr. Nicolae Păun.

INTERNAȚIONALE

Cod proiect: 599320, Perioada de desfășurare: 2018-2024, Titlu proiect: ” Program masteral DYCLAM+”, Tip proiect: Erasmus+EACEA, Lista parteneri: Universitatea Jean Monnet din Saint-Étienne, Universitatea Federico II din Napoli, Institutul Politehnic din Tomar, Membrii IRISA implicați în proiect: coordonator partener conf. univ. dr. Adrian Corpădean.

Cod proiect: 2016-1-FR01-KA203-023868, Perioada de desfășurare: 2016-2019, Titlu proiect: ”Projet Patrimoine Européen pour un Avenir Culturel Ensemble”, Tip proiect: ERASMUS Intensive Programmes EIP, Membrii IRISA implicați în proiect:  lect. univ. dr. Albu Radu-Bogdan.

“Romanian-Icelandic research cooperation on democracy, memory politics and post-crisis reconstruction”este un proiect trilateral condus de Centrul de Cercetare EDDA de la Universitatea din Islanda în parteneriat cu Centrul Rațiu pentru Democrație și Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babes Bolyai. Acesta este finanțat prin granturile SEE și Norvegiene, fondul pentru relații bilaterale 2014–2021. Activitățile de cercetare vor fi desfășurate și publicate în perioada mai 2022-decembrie 2023. Domeniile vizate includ starea ordinii democratice liberale, experiențele și răspunsurile la perturbările societale, democrația, politici ale memoriei și politici post-criză.