Apel selecție grup țintă calup 3
Facultatea de Teatru și Film

Facultatea de Teatru și Film este partener în proiectul ‘Calitate și interdisciplinaritate în practica studenţilor Universității Babeş-Bolyai în management cultural’ (CIP) POCU 132253, alături de Facultatea de Studii Europene și Facultatea de Teologie Ortodoxă. Scopul proiectului îl reprezintă facilitarea trecerii de la educație la muncă pentru studenți ai Universității Babeș-Bolyai, prin implementarea unui program inovativ de învățare la un potențial loc de muncă în domeniul managementului cultural. 

 

Candidații admiși în proiect vor participa la toate activitățile proiectului: activități de practică, consiliere individuală și de grup, sesiuni de sensibilizare privind discriminarea, sesiuni de competențe antreprenoriale, târg de oferte de locuri de muncă. Toți membrii grupului țintă vor fi premiați la sfârșitul proiectului. 

 

Sunt eligibili în proiect studenții tuturor specializărilor de la Facultatea de Teatru și Film, liniile de studiu română și maghiară, nivel licență și master, care au în planul de învățământ disciplina Stagiu de practică al anului universitar 2021-2022. 

 

Înscrierea în proiect: 9-15 martie – depunerea dosarelor candidaților în format electronic 

 

Anunțul selecției grup țintă și criteriile de selecție le găsiți pe site-ul facultății în limba română: 

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/calitate-si-interdisciplinaritate-in-practica-studentilor-universitatii-babes-bolyai-in-management-cultural-2/

În limba maghiară: 

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/hu/calitate-si-interdisciplinaritate-in-practica-studentilor-universitatii-babes-bolyai-in-management-cultural-2/

Postat în: 28/02/2022
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educație si competențe

Cod apel: POCU/626/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care îți găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai

Titlul proiectului: „Calitate și interdisciplinaritate în practică studenților Universității Babes-Bolyai în management cultural (CIP)”

Contract de finanțare nr. OIPOSDRU NV 11466/17.09.2020

Cod SMIS: 132253

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro