Experți

Laura-Maria Herța
Coordonator de practică

laura.herta@ubbcluj.ro

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

Mai multe informații...

Antoanela-Paula Mureșan
Supervizor de practică

paula.muresan@ubbcluj.ro

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

Mai multe informații..

Mihaela-Adriana Oprescu
Supervizor de practică

mihaela.oprescu@ubbcluj.ro

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

Mai multe informații...

Delia Pop-Flanja
Expert practică

delia.flanja@ubbcluj.ro

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

Mai multe informații...

Monica Burcă-Voicu
Expert practică

monica.voicu@ubbcluj.ro

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

Mai multe informații...

Elena Grad-Rusu
Expert practică

elena.rusu@ubbcluj.ro

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

Mai multe informații...

Nicoleta Chicinaș
Expert grup țintă

nicoleta.chicinas@ubbcluj.ro

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

Liviu Malița
Coordonator de practică

liviu.malita@ubbcluj.ro

FACULTATEA DE TEATRU ŞI FILM

Claudiu-Florin Turcuș
Supervizor de practică

claudiu.turcus@ubbcluj.ro

FACULTATEA DE TEATRU ŞI FILM

Raluca Sas-Marinescu
Supervizor de practică

raluca.sas@ubbcluj.ro

FACULTATEA DE TEATRU ŞI FILM

Laszlo Csibi
Expert practică

laszlo.csibi@ubbcluj.ro

FACULTATEA DE TEATRU ŞI FILM

Mihai Filip Odangiu
Expert practică

mihai.odangiu@ubbcluj.ro

FACULTATEA DE TEATRU ŞI FILM

Oana Pocan
Expert practică

oana.pocan@ubbcluj.ro

FACULTATEA DE TEATRU ŞI FILM

Delia Ioana Marchiș
Expert grup țintă

delia.enyedi@ubbcluj.ro

FACULTATEA DE TEATRU ŞI FILM

Cristian Sonea
Coordonator de practică

cristian.sonea@ubbcluj.ro

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Mai multe informații..

Cristian Tia
Supervizor de practică

teofil.tia@ubbcluj.ro

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Mai multe informații...

Adrian-Aurel Podaru
Supervizor de practică

adrian.podaru@ubbcluj.ro

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Mai multe informații...

Paul-Bogdan Siladi
Expert practică

paul.siladi@ubbcluj.ro

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Mai multe informații...

Răzvan-Tudor Perșa
Expert practică

razvan.persa@ubbcluj.ro

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Mai multe informații...

Daniel Mocanu
Expert practică

daniel.mocanu@ubbcluj.ro

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Mai multe informații...

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educație si competențe

Cod apel: POCU/626/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care îți găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai

Titlul proiectului: „Calitate și interdisciplinaritate în practică studenților Universității Babes-Bolyai în management cultural (CIP)”

Contract de finanțare nr. OIPOSDRU NV 11466/17.09.2020

Cod SMIS: 132253

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro