Echipa de proiect

Adrian Corpădean
Manager Proiect

Email: adrian.corpadean@ubbcluj.ro

Ana-Maria Coatu
Asistent Manager

ana.coatu@ubbcluj.ro

Gianina Joldescu Stan
Secretar

gianina.joldescu@ubbcluj.ro

Alexandru Burcă
Informatician

alexandru.burca@ubbcluj.ro

Florin Gădălean
Tehnician echipamente si rețele

marian.gadalean@ubbcluj.ro

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educație si competențe

Cod apel: POCU/626/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care îți găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai

Titlul proiectului: „Calitate și interdisciplinaritate în practică studenților Universității Babes-Bolyai în management cultural (CIP)”

Contract de finanțare nr. OIPOSDRU NV 11466/17.09.2020

Cod SMIS: 132253

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro