Contact

Universitatea Babeș-Bolyai

Contactați-ne

Trimite mesaj
Manager Proiect

Adrian Corpădean

Email: adrian.corpadean@ubbcluj.ro

Asistent Manager

Ana-Maria Coatu

Email: ana.coatu@ubbcluj.ro

Secretar

Gianina Joldescu

Email: gianina.joldescu@ubbcluj.ro

Informatician

Alexandru Burcă

Email: alexandru.burca@ubbcluj.ro

Tehnician echipamente si rețele

Florin Gădălean

Email: marian.gadalean@ubbcluj.ro

Coordonator de practică
FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

Laura-Maria Herța

Email: laura.herta@ubbcluj.ro

Coordonator de practică
FACULTATEA DE TEATRU ŞI FILM

Liviu Malița

Email: liviu.malita@ubbcluj.ro

Coordonator de practică
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Cristian Sonea

Email: cristian.sonea@ubbcluj.ro

Expert grup țintă
FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

Nicoleta Chicinaș

Email: nicoleta.chicinas@ubbcluj.ro

Expert grup țintă
FACULTATEA DE TEATRU ŞI FILM

Delia Ioana Marchiș

Email: delia.enyedi@ubbcluj.ro

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educație si competențe

Cod apel: POCU/626/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care îți găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai

Titlul proiectului: „Calitate și interdisciplinaritate în practică studenților Universității Babes-Bolyai în management cultural (CIP)”

Contract de finanțare nr. OIPOSDRU NV 11466/17.09.2020

Cod SMIS: 132253

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro