Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în management cultural

Anunțuri

30.10.2020 ora 10.00

 

Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai vă invită vineri, 30.10.2020, la conferința de deschidere a proiectului „Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în management cultural (CIP)”. Conferința se va desfășura online, la adresa: https://zoom.us/j/4214494897

Facultăți partenere

Play Video
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educație si competențe

Cod apel: POCU/626/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care îți găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai

Titlul proiectului: „Calitate și interdisciplinaritate în practică studenților Universității Babes-Bolyai în management cultural (CIP)”

Contract de finanțare nr. OIPOSDRU NV 11466/17.09.2020

Cod SMIS: 132253

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro