Orar

ORAR Școala Doctorală Paradigma Europeană

TIMETABLE for the Doctoral School European Paradigm

 

Anul universitar 2021-2022

Academic year 2021-2022

 

Denumirea disciplinei

Title of the course

Numele titularului

Name of the course holder

Orar

Timetable

Link

Metodologia și etica cercetării în domeniul relații internaționale, studii europene și științe politice. (Methods and ethics of research in the field of international relations, European studies and political science)

Prof.univ. dr.Sergiu Mișcoiu

Miercuri, ora 16:00

Wednesday, 16:00

PhD course link

Proces decizional în politica externă și internațională (Decision-making process in foreign and international policy)

Conf. univ. dr. Gabriela

Ciot

Luni, ora 16:00

Monday, 16:00

PhD course Teams code: 3xng66g

Politica Externă a Marilor Puteri

(Foreign Policy of the Great Powers)

Prof. univ.dr.Valentin

Naumescu

Miercuri, ora 10:00

Wednesday, 10:00

PhD course link

Dialog intercultural și problematica minorităților (Intercultural dialogue and minority issues)

Prof. univ. dr. Mircea Brie

Marți, ora 16:00

Tuesday, 16:00

PhD course link

Istorie și mit istorie (History and myth history)

Prof. univ. dr. Ovidiu

Pecican

Marți, ora 16:00

Tuesday, 16:00

PhD course link

Dezvoltare urbană și teoriile urbane critice (Urban development and critical urban theories)

Prof. univ. dr. Eniko Vincze

Miercuri, ora 16:00

Wednesday, 16:00

PhD course link