Cercetători postdoctorali

Anunț de selecție cercetător postdoctoral

Conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (Anexa la Hotărârea Senatului Nr. 10.220/10.06.2019), pentru înscrierea la concursul de admitere la studii postdoctorale (https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2019/06/Regulament-programe-postdoctorale_modificate-Senat.pdf), candidații trebuie să:

– să fie deținători ai titlului de doctor;

– titlul de doctor să fie obținut cu cel mult 5 ani înainte de data selecției în programul postdoctoral. (Pentru persoanele care au obținut titlul de doctor în România, se ia în considerare data la care a apărut Ordinul Ministrului Educației Naționale prin care este confirmat titlul de doctor al candidatului și în care este stipulat și numele acestuia);

În vederea înscrierii în proiectul Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată și aplicată în logica STEAM + Health, Cod SMIS: 153310 candidații trebuie să transmită până la data de  9 iulie 2022, un plan de cercetare avansată într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă din strategia CDI 2014-2020 (Bioeconomie, TIC, spațiu și securitate, Energie, mediu și schimbări climatice, Eco nanotehnologii și materiale avansate, Sănătate).

Planul de cercetare avansată trebuie să fie avizat de un mentor (conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale Paradigma Europeană), înainte de a fi depus la secretariatul Școlii Doctorale.

Toți candidații care primesc aprobare din partea Consiliului Școlii Doctorale Paradigma Europeană vor putea să își depună candidatura în cadrul proiectului Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată și aplicată în logica STEAM + Health, urmând a participa la procedura competitivă de selecție pe baza dosarului, care se regăsește aici: https://sites.euro.ubbcluj.ro/paradigmaeuropeana/en/dezvoltarea-competentelor-de-cercetare-avansata-si-aplicata-in-logica-steam-health-2/.