Contact

Secretariat Scoala Doctorală „”Relații Internaționale și Studii Europene””:

Luminița RUSU

Email: rodica.rusu@ubbcluj.ro

Facultatea de Studii Europene

Adresa:  Strada Emmanuel de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca,  RO- 400090