Contact

Secretariat Scoala Doctorală „Paradigma Europeană”:

Gianina Joldescu Stan

Email: gianina.joldescu@ubbcluj.ro

Facultatea de Studii Europene

Adresa:  Strada Emmanuel de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca,  RO- 400090