Admitere

Calendar Admitere 2021

Sesiunea din Iulie 2021

05 – 09 iulie 2021 :   înscrierea candidaților la concursul de admitere la școlile doctorale de care aparțin
12 – 16 iulie 2021:     desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*
20-22 iulie 2021:   confirmarea ocupării locurilor
27 septembrie 2021:   înmatricularea candidaților admiși
*După desfășurarea probelor de concurs, fiecare școală doctorală este obligată să anunțe rezultatele admiterii pentru a se putea respecta dreptul la contestații. Eventualele contestații, în cazul probelor scrise, se depun la Școala Doctorală de care aparține conducătorul de doctorat la care s-a înscris candidatul, în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor, iar rezultatele acestora se comunică în maximum 48 ore după încheierea termenului de depunere a contestațiilor.

Sesiunea din Septembrie 2021

30 august – 7 septembrie 2021:   înscrierea candidaților la concursul de admitere la școlile doctorale de care aparțin
8 – 14 septembrie 2021: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*
15 – 17 septembrie 2021: confirmarea ocupării locurilor*
27 septembrie 2021: înmatricularea candidaților admiși
*După desfășurarea probelor de concurs, fiecare școală doctorală este obligată să anunțe rezultatele admiterii pentru a se putea respecta dreptul la contestații. Eventualele contestații, în cazul probelor scrise, se depun la Școala Doctorală de care aparține conducătorul de doctorat la care s-a înscris candidatul, în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor, iar rezultatele acestora se comunică în maximum 48 ore după încheierea termenului de depunere a contestațiilor.

Date importante!

Admiterea la doctorat în regim online:

În starea de urgență/alertă și inclusiv în perioada suspendării activităților didactice față-n față admiterea la doctorat se poate face în regim online în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB numărul 5938 din 16 aprilie și procedura de înscriere și admitere online descrisă aici.    Având în vedere prelungirea stării de alertă (cand sunt suspendate activitățile didactice față în față), condițiile de înscriere și admitere vor fi în regim online, conform celor descrise in Anexa la Metodologia de admitereIn sesiunile de admitere 2021 , inscrierea se va face online, la link-ul:  https://admitere2021.ubbcluj.ro

Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat. Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat!

Procedura de admitere la doctorat implică și depunerea/transmiterea dosarului (fizic) de înscriere la școala doctorală, cu excepția admiterii în condițiile stării de alertă/urgență. Dosarul trebuie să fie complet. Demersurile de pe platforma de preînscriere online nu sunt suficiente pentru înscrierea la doctorat.

Candidații de etnie rromă sunt rugați să aibă în vedere faptul că dosarul lor de înscriere trebuie să conțină toate documentele menționate aici.

PENTRU CANDIDAȚII CU DIPLOME OBȚINUTE ÎN STRĂINĂTATE!

În vederea transmiterii la MEN și CNRED a dosarelor de recunoaștere de studii ale candidaților români, EU, SEE și CE, vă rugăm să aveți în vedere că depunerea acestor dosare la Institutul de Studii Doctorale al UBB va fi până în data de 15 iulie 2021. Persoană de contact la ISD: Cosmina Ciobanu (cosmina.ciobanu@ubbcluj.ro).

Taxele de școlariare sunt disponibile aici: https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/04/Ro_taxe-scolarizare-si-sustinere-publica_Ro-si-UE-2021_2022-1.pdf

Actele necesare înscrierii sunt disponibile aici: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/actele-necesare-inscrierii-la-concursul-de-admitere/

 Pentru informații de ordin tehnic, suport în completarea documentației online sau alte informații utile, vă rugăm să ne contactați pe mail la adresa: gianina.joldescu@ubbcluj.ro sau la telefon: 0264405300 int. 5960.

Documente necesare pentru înscriere Admitere 2021

Documente scanate necesare:
• fișă tip de înscriere (semnată);
• cerere de înscriere (care conține și declararea etniei) conform modelului de pe website-ul Institutului de Studii Doctorale – numai pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome;
• Curriculum Vitae şi lista lucrărilor;
• diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
• diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia;
• diplomă de master/studii aprofundate și suplimentul la diploma de master/foaia matricolă;
• certificatul de naștere;
• certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naștere prin căsătorie);
• carte de identitate;
• declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
• dovada achitării taxei pentru concursul de admitere (înscriere şi procesare);
• alte acte stabilite prin metodologia proprie a şcolilor doctorale şi a Institutului de Studii Doctorale prin Metodologia de admitere la studii universitare de doctorat.

Atenție! Toate documentele necesare pentru înscrierea la doctorat vor fi scanate și trimise pe adresa de e-mail a secretariatului școlii doctorale gianina.joldescu@ubbcluj.ro Actele originale vor fi aduse în format fizic la momentul începerii activității didactice. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Pentru mai multe informații, vă lăsăm datele noastre de contact:

Gianina Joldescu

E-mail: gianina.joldescu@ubbcluj.ro

Telefon: 0264-593770

Adresă: Facultatea de Studii Europene Str. Em. De Martonne nr. 1, 400090, Cluj-Napoca.