Teme de cercetare Doctoranzi

  Nume și prenume/ Name and Surname Conducător de doctorat/ Doctoral coordinator Domeniul/ Field Anul înscrierii/ Year of admission Tema de cercetare/ Research topic  
  Puștea Vasile Dacian Prof. dr. Mircea Brie RISE 2017-2018 Relatia dintre Biserica si Uniunea Europeana/ The relation between the Church and the European Union  
  Șuteu Fănel Prof. dr. Ovidiu Pecican Istorie 2018-2019 Teme teologice în Istoria ieroglifică (1705) de Dimitrie Cantemir/ Theological themes in the Hieroglyphic History (1705) by Dimitrie Cantemir  
  Sferlic Ramona Conf. dr. habil. Melania-Gabriela Ciot RISE 2018-2019 Strategii de securitate europeană post 2003/ Post – 2003 European security strategies  
  Bűkfeyes – Rákossy Zsombor Prof. dr. Mircea Brie RISE 2018-2019 Problematica fraudei fondurilor europene în Ungaria şi România. Mecanismele, reglementările şi cadrul instituţional european și naţional/ The issue of European funds fraud in Hungary and Romania. European and national mechanisms, regulations and institutional framework  
  Kerekeș Ștefania Prof. dr. Nicolae Păun RISE 2018-2019 Direcții strategice în politicile de sănătate în caz de pandemie/epidemie/ Strategic directions in pandemic / epidemic health policies  
  Bosoancă Ionelia-Bianca Prof. dr. Valentin Naumescu RISE 2018-2019 Viziuni și perspective asupra viitorului Uniunii Europene, după referendumul britanic din 2016./ Visions and perspectives on the future of the European Union, after the British referendum in 2016.  
  Ghiță Eugen Prof. dr. Eniko Vincze Sociologie 2018-2019 Hotărârile instanțelor judecătorești în procesele unde o parte este o persoană vulnerabilă iar obiectul este evacuarea/ Court decisions in cases where a party is a vulnerable person and the subject is eviction  
  Roman Alin Prof. dr. Sergiu Mișcoiu Științe politice 2018-2019 Naționalism și Populism în Kazahstan/ Nationalism and Populism in Kazakhstan  
  Victoria Goreainov Prof. dr. Mircea Brie RISE 2018-2019 Republica Moldova în cadrul Parteneriatului Estic și impactul asupra relațiilor cu Federația Rusă./ The Republic of Moldova in the Eastern Partnership and the impact on relations with the Russian Federation.  
  Rus Maria-Ioana  Prof. dr. Nicolae Păun RISE 2018-2019  Procesul de dezvoltare şi modernizare a României în agenda întâlnirilor la nivel înalt româno-italiene în perioada 1965-1981/ The process of development and modernization of Romania in the agenda of the Romanian-Italian high level meetings during 1965-1981  
  Cristian Iulian Vlad Conf. dr. habil. Melania-Gabriela Ciot RISE 2018-2019 Simbolismul mărcilor comerciale în comunicarea internațională/ The Symbolism of Commercial Brands in International Communication  
  Damaschin Ana Conf. dr. habil. Melania-Gabriela Ciot RISE 2018-2019  Corporațiile multinaționale în negocierile internaționale contemporane/ Multinational Corporation in contemporal international negotiation  
  Musta Renata-Marilena Conf. dr. habil. Melania-Gabriela Ciot RISE 2019-2020 Migrație și Azil în Spațiul European /Migration And Asylum In The European Area  
  Bălan Simona Prof. dr. Mirce Brie RISE 2019-2020 Cooperarea transfrontalieră în domeniul gestionării resurselor hidrologice la frontierele UE. Cazul frontierei României cu Ungaria și Ucraina/ Cross-border cooperation in the field of hydrological resources management at EU borders. The case of Romania’s border with Hungary and Ukraine  
  Rus Bogdan Conf. dr. habil. Melania-Gabriela Ciot RISE 2019-2020 Oportunitatea creării unei armate Europene: o oportunitate spre siguranță și securitate, sau instabilitate politică?/ The opportunity to create a European army: an opportunity for security and safety, or political instability?  
  Tămaș Enya-Andrea Prof. dr. Nicolae Păun RISE 2019-2020 De la elogiul frontierei la cooperare transfrontalieră/ From the eulogy of the frontier to cross-border cooperation  
  Cutoi Marian Ionel Prof. dr. Mircea Brie RISE 2019-2020 Comunitatea românească din Austria. Identitate, rol și implicare la nivel diplomatic/ The Romanian community in Austria. Identity, role and involvement at the diplomatic level  
  Bufan Mihai Prof. dr. Nicolae Păun RISE 2019-2020 Procedura de Infringement/ Infringement Procedure  
  Liță Alexandru Prof. dr. Eniko Vincze Sociologie 2019-2020 Locuire, Muncă, Navetă – Noi forme ale precarității în capitalismul contemporan/ Living, Work, Shuttle – New forms of precariousness in contemporary capitalism  
  Bolboacă Ioana Prof. dr. Sergiu Mișcoiu Științe Politice 2019-2020 La Centrafrique au carrefour des scissions internes et des intérêts extérieurs/ The Central African Republic at the crossroads of internal divisions and external interests  
  Joldescu-Stan Gianina Prof. dr. Nicolae Păun RISE 2019-2020 Rolul patrimoniului cultural în procesul de dezvoltare regională. Studiu de caz: Zona metropolitană Cluj/ The role of cultural heritage in the process of regional development. Case study: Cluj metropolitan area  
  Iuhas Anca Raluca Prof. dr. Mircea Brie RISE 2019-2020  Preventing and Combating Human Trafficking in the European Union. Cooperation from a Legislative, Institutional and Law Enforcement Perspective  
  Rus Bogdan Conf. dr. habil. Melania-Gabriela Ciot RISE 2019-2020 ARMATA UNIUNII EUROPENE: O OPORTUNITATE SPRE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE SAU INSTABILITATE POLITICĂ? / THE ARMY OF THE EUROPEAN UNION: AN OPPORTUNITY FOR SAFETY AND SECURITY OR POLITICAL INSTABILITY?  
  Iuhas Anca Raluca Prof. dr. Mircea Brie RISE 2019-2020 Preventing and Combating Human Trafficking in the European Union. Cooperation from a Legislative, Institutional and Law Enforcement Perspectiv  
  Herki Norina Elvira Prof. dr. Sergiu Mișcoiu Științe politice 2019-2020 Discursul despre romi în spațiul public-spațiul și miza în lupta pentru putere/ The discourse on the Roma in the public space and the stakes in the struggle for power  
  Cohen Avraham Prof. dr. Sergiu Mișcoiu Științe politice 2019-2020 Diplomacy at the Cyber ‘Hidden War’ Era: The Impact of Artificial Intelligence in Cyberspace on Geopolitics International relations  
  Popescu Mirela Prof. dr. Ovidiu Pecican Istorie 2019-2021 Viața cotidiană a aristocrației în Bucureștii Vechiului Regat (1881-1914)/ The daily life of the aristocracy in the Bucharest of the Old Kingdom (1881-1914)  
  Mocernac Alexandru Gheorghe Prof. dr. Nicolae Păun RISE 2020-2021 Cooperarea Transfrontalieră între România și Ucraina/ Cross-border cooperation between Romania and Ukraine  
  Butișcă Luciana-Mirela Conf. dr. habil. Melania-Gabriela Ciot RISE 2020-2021 Pactul Ecologic European și Politica Industrială/ European Ecological Pact and Industrial Policy  
  Vaș Eliza Prof. dr. Mircea Brie RISE 2020-2021 Rolul societății civile în procesul de democratizare din Europa Centrală și de Est/ The role of civil society in the democratization process in Central and Eastern Europe  
  Urs Bianca Andreea Prof. dr. Sergiu Mișcoiu Științe politice 2020-2021 Rolul guvernului privat indirect în apariția grupurilor armate în regiunea Kivu de Nord (RD Congo)/ The role of indirect private government in the emergence of armed groups in the North Kivu region (DR Congo)  
  Țiboc Maria Adriana Prof. dr. Sergiu Mișcoiu Științe politice 2020-2021 Impactul Mișcărilor Sociale Asupra Situației Politice Din Magreb – Analiza Comparativă/ The Impact of Social Movements on the Political Situation in the Maghreb – Comparative Analysis  
  Ghilescu Anda Prof. dr. Valentin Naumescu RISE 2020-2021 American Foreign Policy Towards Israel. Continuity and Change in President Trump’s Approach to Jerusalem, Territories and the Two-State Solution  
  Dan Tudor-Octav Conf. dr. habil. Melania-Gabriela Ciot RISE 2020-2021 Uniunea Europeană și politicile nucleare în Orientul Mijlociu la începutul secolului XXI. Euratom, model de bună practică pentru Consiliul de Cooperare al Golfului. / The European Union and nuclear policies in the Middle East at the beginning of the XXI century. Euratom, a model of good practice for the Gulf Cooperation Council.  
  Batto (cas. Blazsani-Batto) Iosefina Prof. dr. Valentin Naumescu RISE 2021-2022  DIPLOMAȚIA CULTURALĂ CA INSTRUMENT AL STRATEGIEI DE POLITICĂ EXTERNĂ. Studiu de caz: diplomația culturală a României în Republica Azerbaidjan
CULTURAL DIPLOMACY AS AN INSTRUMENT OF FOREIGN POLICY STRATEGY. Case study: Romania’s cultural diplomacy in the Republic of Azerbaijan
 
  Șerban Liviu-Vasile Conf. dr. habil. Melania-Gabriela Ciot RISE 2021-2022 Transpunerea și aplicarea acquis-ului în România – dimensiune a integrării europene / Transposition and application of the acquis in Romania – dimension of European integration  
  Dumitriu Mihail Prof. dr. Eniko Vincze Sociologie 2021-2022  Dezvoltare urbană și discursuri dominante. București, Sectorul 5 – de la sistematizare la regenerare urbană/ Urban development and dominant discourses. Bucharest, Sector 5 – from systematization to urban regeneration  
  Curtis Cordon Prof. dr. Nicolae Păun RISE 2021-2022 Geopolitică și NATO în regiunea Mării Negre/ Geopolitics and NATO in the Black Sea region  
  Sopon Dănuț Andrei Prof. dr. Nicolae Păun RISE 2021-2022 Diplomație și Securitate aeroportuara/ Diplomacy and Airport Security  
  Nica Michelle Prof. dr. Mircea Brie RISE 2021-2022  EU Environmental policies and approaches through the spectrum of International Relations Theories  
  Mariș Ion Prof. dr. Ovidiu Pecican Istorie 2021-2022 Aspecte economice și culturale în Sighetu Marmației (Maramureș) în perioada 1930 – 1940. Studiu de caz: personalități culturale evreiești (din Sighet) din deceniul patru al sec. XX/
Economic and cultural aspects in Sighetu Marmației (Maramureș) between 1930 and 1940. Case study: Jewish cultural personalities (from Sighet) from the fourth decade of the XXth century
 
  Petruț Diana Nicoleta Prof. dr. Valentin Naumescu RISE 2021-2022 European Union-Latin American Relations: Addressing Political Instability in Latin America  
  Cosma Diana Cristina Prof. dr. Sergiu Mișcoiu Științe politice 2021-2022 Democrație deliberativă în România/ Deliberative democracy in Romania  
  Popescu Georgiana-Despina Prof. dr. Valentin Naumescu RISE 2021-2022 Consiliul de Securitate ONU și securitatea colectivă în contextul schimbării balanței de putere din secolul XXI / EN: The UN Security Council and Collective Security in the Context of the Changing Balance of Power in the 21st Century.  
  Sferle Bianca Prof. dr. Mircea Brie RISE 2021-2022 CONTRIBUȚIA PATRIMONIULUI CULURAL ÎN CONSTRUCȚIA IDENTITARĂ Europeană. Politici, programe, instrumente și mecanisme ale Uniunii Europene în legatură cu Patrimoniul Cultural/ THE CONTRIBUTION OF CULTURAL HERITAGE IN EUROPEAN IDENTITY CONSTRUCTION. Policies, programs, instruments and mechanisms of the European Union in relation to Cultural Heritage  
  Roman Maria-Georgiana Prof. dr. Sergiu Mișcoiu Științe politice 2021-2022 Authenticity, mobilization and protest. An analysis on the articulation of political demands and group identity through music / Autenticitate, mobilizare și protest. O analiză asupra articularii revendicarilor politice si identității de grup prin muzică