Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health

Programe de cercetare avansată și aplicativă

 

Program de cercetare avansată

Denumire Program de cercetare avansată

Entități responsabile

Program 1

Bioeconomie

AR și USAMV

Program 2

TIC

NTT Data și UBB

Program 3

Spațiu și Securitate

ANI

Program 4

Energie, mediu și schimbări climatice

UBB

Program 5

Eco-nano tehnologii și materiale avansate

UBB

Program 6

Sănătate

ULB

Coordonatorii acestor programe se vor implica activ în derularea programe prin propunerea unor teme de cercetare cu accent pe componenta aplicativă care se pot dezvolta în cadrul  programului de cercetare propus, pentru fiecare participant in proiect; după analizarea domeniului de cercetare de interes al participantului, vor propune entitatea cea mai potrivită în cadrul căreia/în colaborare cu care să se desfașoare programul de cercetare; vor propune rezultate ale cercetării care vor fi urmărite/atinse pe parcursul programului și care trebuie să fie utile pentru activitățile partenerului implicat în dezvoltarea componentei practice a programelor de studii; trimestrial vor aviza rapoartele de cercetare elaborate de participanții din proiect.

Beneficiar

Sigla-ubb-claudiopolitana-03

Universitatea Babeș-Bolyai

Parteneri

Academia Națională de Informații
„Mihai Viteazul”

Univ Blaga Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu

ACAD_260

Academia Română

cropped-USAMV-logo1

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj‐Napoca

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educație si competențe

Contract de finanțare nr. 62874 / 06.06.2022

Cod SMIS: 153310

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uuman 2014-2020

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5,691,628.43 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 5,566,578.88 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de
18 luni (respectiv 07.06.2022 – 06.12.2023)

Cod apel: POCU/993/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI