Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health

Calendar de selecție

ANUNȚ IMPORTANT –  Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru selecția doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali în grupul țintă al proiectului POCU153310

 Se prelungește perioada de depunere a dosarelor pentru selecția grupului țintă până la data de 03.08.2022.

Dosarul se va transmite fizic la Registratura Universității Babeș-Bolyai, pentru Facultatea de Studii Europene, cu mențiunea Competiție POCU153310.

Adresa: Universitatea Babeș-Bolyai, Str. M. Kogălniceanu, Nr. 1, 400084 – Cluj-Napoca

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect și la selecția grupului țintă, vă invităm să contactați echipa de proiect: teodor.hodor@ubbcluj.ro, ioana.scridon@ubbcluj.ro

Deschiderea competiției de selecție

15.06.2022

Înscrierea candidaților

15.06.2022 – 31.07.2022

Organizarea interviului

22.08.2022-26.08.2022

Contestații

29.08.2022-30.08.2022

Soluționarea contestațiilor

31.08.2022

Publicarea rezultatelor finale

01.09.2022

Dosarul de admitere se va transmite fizic la Registratura Universității Babeș-Bolyai, pentru Facultatea de Studii Europene, cu mențiunea Competiție POCU153310

Adresa:
Universitatea Babeș-Bolyai
Str. M. Kogălniceanu, Nr. 1
400084 – Cluj-Napoca

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect și la selecția grupului țintă, vă invităm să contactați echipa de proiect: teodor.hodor@ubbcluj.ro, ioana.scridon@ubbcluj.ro

Beneficiar

Sigla-ubb-claudiopolitana-03

Universitatea Babeș-Bolyai

Parteneri

Academia Națională de Informații
„Mihai Viteazul”

Univ Blaga Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu

ACAD_260

Academia Română

cropped-USAMV-logo1

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj‐Napoca

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educație si competențe

Contract de finanțare nr. 62874 / 06.06.2022

Cod SMIS: 153310

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uuman 2014-2020

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5,691,628.43 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 5,566,578.88 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de
18 luni (respectiv 07.06.2022 – 06.12.2023)

Cod apel: POCU/993/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI