Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health

SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ – Rezultate Finale
POCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în
logica STEAM + Health”

SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ
POCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în
logica STEAM + Health”