Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health

Școlile doctorale ale Universității Babeș-Bolyai eligibile pentru proiectul POCU153310

1

Matematică și informatică

2

Fizică

3

Chimie

4

Inginerie chimică

5

Biologie integrativă

6

Geologie teoretică și aplicată

7

Știința mediului

8

Geografie

9

Istorie, civilizație, cultură

11

Studii de populație și istoria minorităților

10

Relații internaționale și studii de securitate

12

Paradigma europeană

13

Sociologie

14

Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific

15

Psihologie cognitivă aplicată

16

Educație, reflecție, dezvoltare

17

Didactica. Tradiție, Dezvoltare, Inovație

18

Administrație și politici publice

19

Comunicare, relații publice și publicitate

20

Ştiințe politice și ale comunicării

21

Drept

22

Educație fizică și sport

23

Teatru și Film

24

Științe economice și gestiunea afacerilor

25

Inginerie (Centrul Universitar UBB Reșița)

Beneficiar

Sigla-ubb-claudiopolitana-03

Universitatea Babeș-Bolyai

Parteneri

Academia Națională de Informații
„Mihai Viteazul”

Univ Blaga Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu

ACAD_260

Academia Română

cropped-USAMV-logo1

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj‐Napoca

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educație si competențe

Contract de finanțare nr. 62874 / 06.06.2022

Cod SMIS: 153310

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uuman 2014-2020

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5,691,628.43 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 5,566,578.88 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de
18 luni (respectiv 07.06.2022 – 06.12.2023)

Cod apel: POCU/993/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI