Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health

Activitatea III

Descrierea activității

A 3. Organizarea și derularea de activități în rețea (dezbateri, schimb de bune practici între persoanele din grupul țintă)

În cadrul acestei activități se va avea în vedere derularea de acțiuni de cercetare și de colaborare în rețea pentru doctoranzi și cercetătorii postdoctorali, în scopul asigurării complementarității cu sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI, în sprijinul internaționalizării învățământului terțiar.

Astfel, se va organiza o dezbatere științifică și va avea două manifestări separate după cum urmează:

  • un eveniment dedicat GT cu interese de cercetare din domeniile Științe exacte, ale naturii, inginerești și medicină
  • un eveniment dedicat GT cu interese de cercetare din domeniile Știinte socio-umane și vocaționale

 

Rezultate așteptate

  • O dezbatere științifică organizată în mai multe etape
  • 116 participanți
  • 116 prezentări

Beneficiar

Sigla-ubb-claudiopolitana-03

Universitatea Babeș-Bolyai

Parteneri

Academia Națională de Informații
„Mihai Viteazul”

Univ Blaga Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu

ACAD_260

Academia Română

cropped-USAMV-logo1

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj‐Napoca

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educație si competențe

Contract de finanțare nr. 62874 / 06.06.2022

Cod SMIS: 153310

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uuman 2014-2020

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5,691,628.43 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 5,566,578.88 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de
18 luni (respectiv 07.06.2022 – 06.12.2023)

Cod apel: POCU/993/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI