Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health

Drepturi și obligații

Drepturi:

– dreptul de a beneficia de sprijin financiar sub forma de bursă lunara (1979 lei pentru drd., 2969 lei pentru cpd.),

– dreptul de a primi sprijin financiar pentru publicarea de articole în reviste în baze de date

internaționale (taxe de publicare) și pentru participare la conferințe (taxe de conferință),

– dreptul de a avea acces cu titlu gratuit la infrastructura modernă de cercetare.

Obligații:

– drd./cpd. care la dobândirea calității de participanți nu au un loc de muncă, vor face dovada angajării în termen de 4 săptămâni de la încetarea calității de participant,

– drd./cpd. vor face dovada faptului ca urmează studii/cursuri de formare, în sprijinul valorizării rezultatelor studiilor doctorale/post-doctorale, în maximum 4 săptămâni de la încetarea calității  de participant,

– drd./cpd. din GT vor susține public teza de doctorat și vor obține titlul de doctor/vor finaliza programul postdoctoral nu mai târziu de data de 30 octombrie 2023,

– cpd. vor publica un articol într-o revistă indexată BDI în perioada participării la activitățile proiectului.

– participarea la activitățile lunare organizate în cadrul proiectului,

– participarea la cele șase module de formare,

– participarea la o dezbatere științifică,

– publicarea a cel puțin un articol într-o revistă indexată BDI (pentru cpd.).

Beneficiar

Sigla-ubb-claudiopolitana-03

Universitatea Babeș-Bolyai

Parteneri

Academia Națională de Informații
„Mihai Viteazul”

Univ Blaga Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu

ACAD_260

Academia Română

cropped-USAMV-logo1

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj‐Napoca

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educație si competențe

Contract de finanțare nr. 62874 / 06.06.2022

Cod SMIS: 153310

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uuman 2014-2020

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5,691,628.43 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 5,566,578.88 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de
18 luni (respectiv 07.06.2022 – 06.12.2023)

Cod apel: POCU/993/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI