Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health

Activitatea II

A 2. Organizarea și derularea programului de formare de competențe de cercetare avansată

Programul de formare de competențe de cercetare avansată va fi organizat sub formă modulară pe parcursul a 12 luni consecutive. Obiectivul programului este încurajarea dezvoltării de competențe de cercetare avansată prin crearea unui cadru de competențe transversale care să sprijine cercetarea specifică a fiecărui membru al GT. Programul de formare de competențe de cercetare avansată intitulat Advanced Research Capabilities (ARC-UBB) se va finaliza cu o diplomă de participare oferită de UBB. Acesta va fi dezvoltat în colaborare cu Academia Română

Rezultate așteptate

  • 6 module de dezvoltare de competențe de cercetare avansată derulate
  • 6 suporturi de curs
  • 12 liste de prezență
  • 116 participanți

Beneficiar

Sigla-ubb-claudiopolitana-03

Universitatea Babeș-Bolyai

Parteneri

Academia Națională de Informații
„Mihai Viteazul”

Univ Blaga Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu

ACAD_260

Academia Română

cropped-USAMV-logo1

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj‐Napoca

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educație si competențe

Contract de finanțare nr. 62874 / 06.06.2022

Cod SMIS: 153310

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uuman 2014-2020

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5,691,628.43 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 5,566,578.88 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de
18 luni (respectiv 07.06.2022 – 06.12.2023)

Cod apel: POCU/993/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI