Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health

Indicatori

De realizare  

4S130 – Persoane (studenți nivel doctorat/ cercetători postdoctorali) care beneficiază de sprijin prin programe doctorale/postdoctorale – 116 persoane

De rezultat 

4S116 – Cursanți/Studenți/cercetători etc., care îşi găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de participant – 35 persoane

4S117 – Cursanți / Studenți/cercetători etc., care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant – 35 persoane

4S118 – Studenți etc., care au obținut titlul ştiințific de doctor urmare a sprijinului primit – 48 persoane

4S119 – Cercetători, care au finalizat programe postdoctorale urmare a sprijinului primit – 24 persoane

Beneficiar

Sigla-ubb-claudiopolitana-03

Universitatea Babeș-Bolyai

Parteneri

Academia Națională de Informații
„Mihai Viteazul”

Univ Blaga Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu

ACAD_260

Academia Română

cropped-USAMV-logo1

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj‐Napoca

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educație si competențe

Contract de finanțare nr. 62874 / 06.06.2022

Cod SMIS: 153310

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uuman 2014-2020

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5,691,628.43 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 5,566,578.88 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de
18 luni (respectiv 07.06.2022 – 06.12.2023)

Cod apel: POCU/993/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI